Logo Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Informatie Zorgaanbieder TR107 indienen AAT [Bijgewerkt 3-2-2020]

03-02-2020
In onderstaand bericht las u dat we sinds dit jaar strenger controleren op de indiener van de AAT. Wij hebben deze controle aangepast. U kunt een AAT weer indienen zoals u gewend was in 2019. Let op de richtlijnen voor het indienen van een AAT. Deze zijn toegevoegd op 3 februari 2020.  

Richtlijnen indienen AAT (TR107)

 

Overlap met bestaande toewijzing

De Coördinator Zorg Thuis en de Dossierhouder kunnen een aanvraag indienen als de aangevraagde periode minstens één dag overlapt met een bestaande toewijzing waarvoor het Coördinatorschap/Dossierhouderschap geldt. 

Aanvraag mpt

De Coördinator Zorg Thuis vraagt mpt aan. Voor Dossierhouder is dit in principe niet langer mogelijk. 
Uitzondering: De Dossierhouder mag mpt aanvragen als er over de gehele aangevraagde periode geen Coördinator Zorg Thuis is.

Aanvraag verblijf, vpt en dtv

De Dossierhouder vraagt verblijf, vpt en dtv aan. 
Uitzondering: De Coördinator Zorg Thuis mag verblijf, vpt en dtv aanvragen als er over de gehele aangevraagde periode geen Dossierhouder is.

Reguliere- en overbruggingszorg

Het is bij het indienen van een aanvraag niet relevant of de Dossierhouder/Coördinator Zorg Thuis een Reguliere of Overbruggende toewijzing heeft. In beide gevallen kan er een AAT worden aangevraagd, mits er aan bovenstaande richtlijnen is voldaan.

 

 


Eerdere berichtgeving

Op 1 januari 2020 is de nieuwe release iWlz 2.1 geïmplementeerd. Hierover ontving u op 23 december in onze nieuwsbrief bericht.

 

Strengere controle op indiener AAT

Als gevolg van de wijziging in technische regel 107 hebben wij een strengere controle op wie de Aanvraag Aangepaste Zorgtoewijzing (AAT) in mag dienen geïmplementeerd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt hierbij namelijk gelet op de soort toewijzing (regulier of overbrugging).

Een AAT kan alleen ingediend worden door de dossierhouder of coördinator zorg thuis indien deze een reguliere toewijzing heeft. Dit bekent dat de AAT voor een MPT-toewijzing ter overbrugging altijd ingediend moet worden door de dossierhouder met de reguliere toewijzing.  Het is dus niet meer mogelijk om als coördinator zorg thuis met een toewijzing ter overbrugging een AAT in te dienen voor een aanpassing in een MPT toewijzing. 

 

Administratieve lasten beperken

Op dit moment wordt gekeken hoe we deze wijziging het beste vorm kunnen geven om administratieve lasten te beperken. Bij wijzigingen van deze werkwijze zullen jullie op de hoogte gehouden worden. 

 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord