Nieuwe meerzorg systematiek deel 1 online

29-07-2022

Vandaag heeft VGZ zorgkantoor het eerste deel van de nieuwe meerzorgsystematiek gedeeld op haar website.

 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft informatie gedeeld over de nieuwe systematiek meerzorg. De nieuwe systematiek draagt bij aan verbetering of handhaving van kwaliteit van leven. In deze systematiek wordt er uitgegaan van de zorgvraag van de cliënt en wat er nodig is om hier een passend antwoord op te geven.

Het inhoudelijke deel van de systematiek staat op onze website en bestaat uit het beleidsdocument ‘Samenwerken aan passende meerzorg’ en de vragenlijsten voor de individuele aanvragen en groepsaanvragen.

De rekentool volgt uiterlijk 1 september. Informatie over tijdslijnen van de ingangsdatum van de nieuwe systematiek vindt u op de pagina meerzorg.