Nieuwe meerzorgsystematiek staat geheel online

14-09-2022

In juni hebben wij het eerste deel van de nieuwe systematiek meerzorg gepubliceerd. De nieuwe systematiek draagt bij aan verbetering of handhaving van kwaliteit van leven. In deze systematiek wordt er uitgegaan van de zorgvraag van de cliënt en wat er nodig is om hier een passend antwoord op te geven.


Vandaag publiceren we het tweede, en laatste deel, van de nieuwe systematiek voor het aanvragen van meerzorg.

Neem een kijkje op de website

Het inhoudelijke deel van de systematiek stond al op onze website en bestaat uit het beleidsdocument ‘Samenwerken aan passende meerzorg’ en de vragenlijsten voor de individuele aanvragen en groepsaanvragen. Informatie over tijdslijnen van de ingangsdatum van de nieuwe systematiek vindt u ook op de website en de rekentool is nu ook toegevoegd.