Logo Zorgkantoren Coƶperatie VGZ

Samenwerking met gemeenten tijdens coronacrisis

06-04-2020
De regiomanagers van onze organisatie worden steeds vaker door gemeenten benaderd met de vraag om in het licht van de coronacrisis nauwer samen te werken. Er bestaat bij gemeenten bijvoorbeeld bezorgdheid over de beschikbaarheid van ‘reguliere’ zorg in de thuissituatie. Wij waarderen deze betrokkenheid van gemeenten. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat in deze crisistijd de daarvoor ingerichte samenwerkingsconstructies leidend zijn om zorgvraag en zorgaanbod op verantwoorde wijze te coördineren. 

In de praktijk zien we hier 2 vormen van samenwerking in de regio, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 

1. Centraal coördinatiepunt

In iedere GHOR-regio wordt dit coördinatiepunt momenteel ingericht onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid, de DPG. Het punt is specifiek gericht op toeleiding naar de juiste zorg op de juiste plek voor kwetsbare mensen. 

 

2. Het ROAZ (inclusief vertegenwoordiging van VVT, GHZ en GGZ)

  • Draagt zorg voor de coördinatie van patiëntenstromen en capaciteit voor wat betreft ziekenhuizen. Uit dien hoofde kan het ROAZ ook gebruik moeten maken van de extra capaciteit die volgens bovenstaande aanpak wordt gerealiseerd. Het is - mede daarom belangrijk dat tussen de ROAZ en het bovengenoemde coördinatiepunt een functionele en personele link bestaat.
  • Is aanspreekbaar op knelpunten in de regio's. Heeft een rol bij de match van vraag naar en het aanbod van personeel in de regio, de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en andere materialen t.b.v. van zorg aan COVID-19 patiënten buiten het ziekenhuis. Het ROAZ kan ondersteuning bieden bij vervoerslogistiek (evt. met inzet van Defensie). Gekeken wordt nog naar de rol van het LOT-C.

 

Gemeentelijke vragen over de beschikbaarheid van zorg, of initiatieven die bijdragen aan beschikbaarheid van zorg, kunnen worden gesteld via (één van de) deze samenwerkingsconstructies.

 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord