170

iWlz release: tijdpad en wijzigingen [UPDATE]

25-03-2018

In het paasweekend is de omvangrijke landelijke release gepland van iWlz 2.0. Wij gaan ervan uit dat u hiervoor de juiste voorbereidingen hebt getroffen. Hieronder leest u meer over het tijdpad en over de belangrijkste wijzigingen.

 

Update 26-3-2018:

 

 

Tijdpad rondom release

Voor deze periode is er een tijdspad opgesteld om te zorgen dat landelijk ‘de pijplijn’ met iWlz 1.2 leeg is (document is opgesteld door Zinl):

  • woensdag 28 maart: laatste dag waarop u alles in iWlz gecorrigeerd moet hebben en/of AAT-versie 1.2 ingediend moet hebben bij het zorgkantoor zodat wij deze meldingen nog voor het paasweekend kunnen verwerken;
  • vrijdag 30 maart: berichtenverkeer stopt volledig;
  • dinsdag 3 april: vanaf deze dag communiceert u met iWlz 2.0. Uw software moet dus klaar zijn om berichtenuitwisseling in de keten te kunnen continueren. Het is dan niet meer mogelijk om correcties uit te voeren voor toewijzingen van vóór 1 april 2018.

 

Belangrijkste wijzigingen van iWlz 2.0

 

Toegewezen functies en klassen worden afgegeven in een zorgzwaartepakket

De indicaties en toewijzingen worden vanaf 1 april 2018 afgegeven in zorgzwaartepakketten. Er zijn enkele uitzonderingen die de functies behouden, zoals Wlz-indiceerbaren met ADL en cliënten met een indicatie voor de Subsidieregeling. Van alle toewijzingen die op 1 april 2018 actueel zijn, ontvangt u een nieuw toewijzingsbericht (AW33). De grootte van dit bericht kan oplopen tot maximaal 25Mb. Let erop dat uw software dit bericht kan verwerken. 

 

Zorgtoewijzingen zijn in % per zorgaanbieder

De toewijzingen worden vanaf 1 april vastgelegd in percentages. Het is mogelijk dat bij één cliënt meerdere zorgaanbieders zorg leveren met een verdeling van bijvoorbeeld 15% versus 85%.

 

Leveringsvorm modulair pakket thuis is toegevoegd

Dit is een nieuwe leveringsvorm. Deze leveringsvorm kan initieel vanuit het indicatiebesluit worden toegewezen en hoeft dus niet met een AAT te worden aangevraagd. Ook voor leveringsvorm volledig pakket thuis geldt dat deze initieel kan worden toegewezen en niet aangevraagd hoeft te worden via een AAT. 

 

Wijziging in het aanleveren van Melding Aanvang Zorg (MAZ) en Melding Einde Zorg (MEZ) aan het CAK

Vanaf 1 april 2018 worden niet meer alle MAZ/MEZ-berichten aangeleverd aan het CAK. Wij selecteren de MAZ/MEZ-berichten die van invloed zijn op de eigen bijdrage en sturen enkel deze door naar het CAK. Deze selectie is voornamelijk van belang bij de leveringsvorm modulair pakket thuis. Wanneer een toewijzing een einddatum heeft en de zorg daadwerkelijk op deze einddatum eindigt, dan hoeft de zorgaanbieder geen MEZ-bericht te versturen. 

 

Advies en vragen

Ons dringende advies is om het landelijk migratiedocument zorgvuldig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de landelijke afspraken en deadlines. Daarnaast zullen wij u met nieuwsberichten op de hoogte houden.

 

Mocht u vragen hebben dan horen wij dit uiteraard graag. Hebt u problemen waardoor u verwacht dat u op 3 april niet via de nieuwe versie kunt communiceren? Neem hierover dan zo spoedig mogelijk contact op met uw softwareleverancier én licht ons in. U kunt hierover contact opnemen met ons technische helpdesk, telefonisch via 040-2975290 of per e-mail ZKT.iWLZ@vgz.nl.

 

Meer informatie en nieuwsbrieven over iWlz 2.0.

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Melding verbergen