X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord
Zorg inkopen

Uitstel jaarrekening geen belemmering voor tijdig indienen nacalculatie Wlz 2020

26-04-2021
De nacalculatie Wlz 2020 en jaarverantwoording kunnen door corona complexer zijn dan voorgaande jaren. VWS verleent zorgaanbieders een uitstelmogelijkheid van vier maanden voor het indienen van de gecontroleerde jaarrekening.
De uitstelmogelijkheid voor de gecontroleerde jaarrekening vormt voor zorgaanbieders in de Wlz echter geen belemmering om de gegevens voor de nacalculatie Wlz 2020 en het kwaliteitsbudget 2020 tijdig in te dienen bij het zorgkantoor[1].

In dit bericht op de website van Zorgverzekeraars Nederland benadrukken zorgkantoren en de NZa een aantal handvatten waarmee onnodige vertraging van de financiële verantwoording Wlz 2020 en daarmee gepaarde onzekerheden kan worden voorkomen.

[1] Voor zorgaanbieders die meedoen aan het ‘Experiment Vernieuwend Verantwoorden’ is de jaarrekening essentieel voor de verantwoording Wlz 2020. Van deze aanbieders wordt verwacht dat zij tijdig, vóór 1 juli 2021, een controleverklaring bij de jaarrekening aanleveren bij het zorgkantoor. In deze jaarrekening worden de bedragen van de nacalculatie genoemd.