170

Update release iWlz 20

22-06-2018

De migratie naar iWlz 2.0 heeft plaatsgevonden. Hieronder leest u de belangrijkste issues met de actuele status. 

 

Lopende issues

iWlz kent nog verschillende technische issues die al langer spelen. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is voor u en voor uw klanten. Momenteel werken wij aan een structurele oplossing, maar helaas duurt dit langer dan wij in eerste instantie hadden voorzien. Onze excuses hiervoor. 
Hieronder leest u welke issues er zijn en wat u in specifieke situaties kunt doen. 


Onterechte MAZ-berichten van 1-4-2018 verwijderen

Het komt regelmatig voor dat er op 1-4-2018 zowel een MAZ als een MEZ is gedaan. Als er geen zorg is geleverd is het van belang dat u dit aanpast. Daardoor krijgt de klant een juiste bijdrage opgelegd. 
Wij vragen u daarom om in deze gevallen: 
- de MAZ te verwijderen
- en, indien aanwezig, ook de bijbehorende MEZ te verwijderen


Geen nieuwe MAZ bij gewijzigd percentage 

Heeft u nieuwe AW33-berichten ontvangen met dezelfde ingangsdatum en een gewijzigd percentage? Dan hoeft u geen nieuwe MAZ meer te doen. 

Dubbele toewijzingen met ingangsdatum 1-4-2018

Het kan voorkomen dat u van ons voor dezelfde klant meerdere toewijzingen met gelijke sleutelvelden (ingangsdatum, ZZP-code, leveringsvorm, AGB-code) hebt ontvangen. Hierdoor kon u geen MAZ doen. Ook was het niet mogelijk een nieuwe MAZ te doen op de latere toewijzingen als u op het eerste bericht al een MAZ had gedaan. Dit probleem is opgelost, er worden geen dubbele toewijzingen meer aangemaakt. 
Oplossing voor al ontstane dubbele regels: dien een nieuwe AAT in met ingangsdatum 2-4-2018 en (nadat wij hebben gehonoreerd) een MAZ. Vervolgens kunt u declareren. 

Nieuw voorschrift Zorgtoewijzing

Op 1 juli verschijnt een nieuwe versie van het voorschrift Zorgtoewijzing en van de rekenmodule. U vindt dat daarna opdeze website. Eén van de wijzigingen in het voorschrift is de verruiming van de regeling Extra kosten thuis (EKT). EKT is op dit moment namelijk beschikbaar voor een beperkte doelgroep. Deze doelgroep wordt vanaf 1 juli uitgebreid. Voor deze groep kan het basisbudget van alle pakketten tot maximaal 125% worden verhoogd. Dit geldt voor zowel reguliere zorg als overbruggingszorg. Kijk voor de voorwaarden en bijbehorende werkwijze in het voorschrift. 

Oude toewijzingen

Let erop dat u op oude toewijzingen met een zorgtoewijzingsdatum vóór 31 maart geen MAZ of MUT meer doet. U krijgt hierop namelijk een afkeur (code 9019).


Lees verder over iWlz2.0