170

Update release iWlz 20

20-04-2018

De migratie naar iWlz 2.0 heeft plaatsgevonden. Hieronder leest u de belangrijkste issues met de actuele status. 

 

Nog niet alle toewijzingen ontvangen?

Hebt u nog niet alle nieuwe toewijzingen ontvangen? Dan is het vanaf nu mogelijk om via een bulkbestand alle actuele toewijzingen te verkrijgen. Mocht u dit willen, vraag daar dan
naar via een e-mail (ZKT.iwlz@vgz.nl ) bij Team Support of via een VECOZO-notitie. Dit bulkbestand bevat toewijzingen die u mogelijk al hebt ingelezen. Wij raden u daarom aan vooraf
contact op te nemen met uw softwareleverancier. In een bulkbestand zullen cliënten waar onderstaande knelpunten spelen niet (correct) worden aangeleverd.

Downloaden Zorgtoewijzingslijst

In iWlz is het mogelijk een zorgtoewijzingslijst te downloaden. Hierop staan alle actuele toewijzingen. Deze lijst is om te zetten in een Excelbestand, zodat u uw eigen cliëntenbestand kunt vergelijken met de data in iWlz. Bekijk de instructie. 

Knelpunten AW33

Er zijn nog een aantal knelpunten rondom het AW33-bericht. Wij werken hard om deze problemen te verhelpen. De hieronder gegeven data zijn tijdsindicaties waarbinnen wij verwachten het te hebben hersteld.

1. Er worden voor sommige zorgaanbieders elk half uur AW33-berichten aangemaakt voor dezelfde cliënt. (veroorzaakt door een overplaatsing of overdracht).
Indicatie: 1 week


2. Onterechte afkeur op IO31 en ZK33, waardoor voor nieuwe cliënten en bovenregionale cliënten geen AW33-bericht wordt verzonden.
Indicatie: 1-2 weken

3. Wanneer er een wijziging wordt gedaan op enkel het percentage, dossierhouder, CZT of opname – en alle andere sleutelvelden blijven gelijk - dan wordt er geen nieuw AW33-bericht aangemaakt en verstuurd.
Indicatie: 1-2 weken

4. Bij sommige cliënten is Dossierhouder of Coördinator Zorg Thuis niet gevuld. Hierdoor is geen correct AW33/ZK33-bericht verstuurd.
Indicatie: 1-2 weken

5. In sommige gevallen zijn er dubbele toewijzingen verstuurd voor dezelfde cliënt in hetzelfde bericht. Hierdoor is geen correct AW33/ZK33-bericht verstuurd.
Indicatie: 2-4 weken

6. Er worden AW33-berichten verstuurd die niet voldoen aan TR004. Hierbij is de partner niet opgenomen als relatie. Hierdoor is geen correct AW33/ZK33-bericht verstuurd.
Indicatie: 2-4 weken.

Overige Knelpunten

- Toewijzingen aangemaakt met 1%, waarbij dit duidelijk 100% had moeten zijn.
- Toewijzingen na AAT met percentagewijziging, onterecht weer op status AW(initieel).
Indicatie: 4-6 weken

 

Hebt u nog vragen?

We realiseren ons dat u de actuele zorgtoewijzingen zo snel mogelijk juist en volledig wilt ontvangen. Wij willen dit ook en doen het graag in één keer goed. Aan openstaande issues werken we nog. Het is onze intentie om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de voortgang en daarom werken wij dit bericht regelmatig bij.

Hebt u nog vragen of ervaart u problemen? Stuur uw vragen dan per e-mail naar ZKT.iwlz@vgz.nl of via een Vecozo-notitie. Bellen kan ook. Neem dan contact op met team Support  via 040-2975290.