Vragenuurtje 14 juni 2022

07-06-2022

Op 14 juni van 10.00 tot 11.00 uur is er weer een nieuw vragenuurtje. Hier komen de volgende thema's aan bod:

  • Samenloop
  • Achterafcontroles (overschrijding zorgtoewijzingspercentage) + AAT’s
  • Crisiszorg
  • Toewijzingen (5 werkdagen) i.c.m. MAZ/MEZ/MUT
  • Indienen AAT
    - Wijzigen voorkeursaanbieder (herhaling)
    - Alert zijn op de inhoud, met name gebruikte datums e.d.

Het vragenuurtje is voor administratieve vragen. (Zorginhoudelijke casuïstiek vragen komen aan bod in de regio/taskforce overleggen).

Bent u er ook bij? Aanmelden is niet meer mogelijk.