Dame en heer

Waardigheid en trots Eindrapportage Ruimte voor verpleeghuizen

26-03-2018

De afgelopen twee jaar hebben 168 verpleeghuizen gewerkt aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. Dat gebeurde onder de vlag van het programma Waardigheid en trots, onderdeel Ruimte voor verpleeghuizen. De eindrapportage met de opbrengsten is op 26 maart 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De verpleeghuizen hebben inmiddels 150 verbeterplannen rond 10 thema’s afgerond. De plannen variëren van instrumenten voor het beter inzichtelijk maken van de (ervaren) kwaliteit van zorg en leven, de ontwikkeling en implementatie van een zorgleefplan, de inzet van een familiecoach, tot aan een verscherping van de hygiënecode voor kleinschalige woonvormen en een experiment voor een verkorte procedure van indicatiestelling.

Effecten voor cliënt, zorgprofessional en mantelzorger

In de eindrapportage staat wat de verbeterplannen hebben opgeleverd voor de cliënt, mantelzorger en zorgprofessional. De positieve effecten voor cliënten worden vooral uitgelegd als een toename in het hebben van aandacht voor de individuele behoeften. Deelnemende zorgaanbieders en cliëntenraden geven aan dat de cliënt of bewoner meer regie en eigenaarschap ervaart en dat meer wordt aangesloten bij de belevingswereld. Als het gaat om effecten voor zorgprofessionals, dan hebben deze met name betrekking op deskundigheidsbevordering en gedragsverandering ten aanzien van het benaderen van de bewoner en het betrekken van naasten bij de zorg en het leven van cliënten. Onderdeel hiervan is de toegenomen leer- en verbetercultuur bij zorgprofessionals.

Publicaties als inspiratie

Op themaniveau zijn de resultaten vertaald naar verschillende overkoepelende publicaties die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn.

 

Nieuw élan

Ruimte voor verpleeghuizen heeft bijgedragen aan een nieuw élan in de sector. Er is een sterke beweging naar continue verbetering in gang gezet, waarbij de cliënt centraal staat en professionals trots zijn op hun werk. Waarbij zorgaanbieders op een andere wijze denken en doen. En het van elkaar leren steeds meer vorm krijgt. De komst van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het vernieuwde Toetsingskader van de IGJ in 2017 hebben de beweging een extra stimulans gegeven.

 

Kennis en ervaringen delen

De 150 verpleeghuizen hebben binnen de themagroepen hun kennis en ervaring onderling uitgewisseld om van elkaar te leren. Themacoördinatoren hebben de zorgaanbieders ondersteund. Als vraagbaak, verbinder, sparringspartner of aanjager. Daarnaast is er via de communicatiekanalen van Waardigheid en trots en andere media veel gepubliceerd. Over onder andere praktijkvoorbeelden, artikelen van bijeenkomsten, beleid en tools. De afgelopen twee jaar is het bereik steeds blijven groeien als het gaat om de bezoekers van de website, de nieuwsbrief, Facebook en Linked In. Zie kader.

Terug naar 2015

Voormalig staatssecretaris Van Rijn presenteerde begin 2015 het plan ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’, als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Alle verpleeghuizen kregen in de oproep om samen met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad verbeterplannen in te dienen. Op basis daarvan zijn 168 zorgaanbieders met één of meerdere verbeterplannen gekomen. De Taskforce van het programma Waardigheid en trots bestaat uit V&VN, ActiZ, BTN, LOC in Zeggenschap, Verenso, Patiëntenfederatie, IGJ en VWS.

 

Lees het volledige bericht op www.waardigheidentrots.nl.
Daar vindt u er ook een video over en meer achtergrondinformatie.

 
X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord