Zorginkoopbeleid 2020 gepubliceerd

29-05-2019
Het is zover, op woensdag 29 mei is ons inkoopbeleid Wlz 2020 gepubliceerd. Het inkoopbeleid bestaat uit twee delen. Deel 1 is het landelijke meerjarenbeleid 2018-2020. Dit is gezamenlijk met andere zorgkantoren opgesteld en inhoudelijk ongewijzigd ten opzichte van 2018 en 2019. In deel 2 staat het VGZ-beleid voor 2020. Anders dan andere jaren, hebben we een apart inkoopbeleid voor de drie sectoren - Verpleging & Verzorging, Gehandicaptenzorg en Geestelijke Gezondheidszorg - gemaakt. 

Ons inkoopbeleid is opgesteld op basis van vier belangrijke aandachtspunten voor 2020:

 

1. Passende persoonsgerichte zorg

De zorgvraag en -behoeften van (toekomstige) cliënten moeten centraal staan. Natuurlijk met aandacht voor de mantelzorgers. Dit resulteert in voldoende zorgaanbod op maat. 

 

2. Zinnige Zorg & innovatie

Samen streven we naar zoveel mogelijk initiatieven om Zinnige Zorg gemeengoed te maken in de langdurige zorg. Daarnaast willen wij innovatie in de langdurige zorg een extra impuls geven, dit doen we door een innovatiebudget van 20 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de langdurige zorg.

 

3. Duurzaam betaalbare zorg

Het is onze maatschappelijke opdracht om de zorg duurzaam betaalbaar en toegankelijk houden te houden, voor nu en in de toekomst. We zoeken samen met zorgaanbieders en cliënten naar mogelijkheden om kosten te besparen zonder dat dit effect heeft op de kwaliteit van zorg. Om dit mogelijk te maken willen we maatwerkafspraken maken met zorgaanbieders.

 

4. Domeinoverstijgende zorg

Cliënten krijgen vaak te maken met verschillende wetten en domeinen. Wij vinden dat cliënten hier geen last van moeten hebben. Wij streven ernaar dat cliënten de juiste zorg ontvangen op de juiste plek. 

Ook in 2020 gaan we deze uitdaging graag samen met de zorgaanbieders aan. Wij geloven dat we samen de zorg goed, duurzaam toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Lees het inkoopbeleid.

 

Informatiebijeenkomst en overleg met zorginkoper

Voor de zorgaanbieders van Verpleging & Verzorging zullen we net zoals andere jaren, een landelijke informatiebijeenkomst organiseren. De bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 juni van 9.30u-12.30u in het Academisch genootschap aan de Parklaan 93 te Eindhoven. Aanmelden kan via inkoopwlz@vgz.nl
Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met zorgaanbieders vooruitkijken naar 2020 en een aantal belangrijke wijzigingen toelichten die op ons af gaan komen. 

Voor de gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg zullen we dit jaar geen informatiebijeenkomst organiseren over het inkoopbeleid. Als u vragen heeft over het inkoopbeleid, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper. Uw inkoper zal dit onderwerp ook agenderen in het eerstkomende (voorjaars)overleg.

 

Verder lezen

Lees het inkoopbeleid voor de sectoren Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg en  Geestelijke Gezondheidszorg
We publiceerden ook het inkoopbeleid voor onafhankelijke cliëntondersteuning en voor de inkoop van de cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz

 

 

X
Om u zo goed mogelijk te helpen gebruikt vgz-zorgkantoren.nl cookies. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord