Amarant - FACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Amarant biedt mensen met een licht verstandelijke beperking een netwerk waarbij de zorg rondom de cliënt wordt gecentreerd i.p.v. de cliënt rondom de zorg. FACT staat voor flexiblassertive community treatment en is een methode die vooral binnen de GGZ gebruikt wordt. Een vast team biedt de zorg en begeleiding waarmee een stabiele omgeving wordt gecreëerd voor iemand.

Cliënten binnen de doelgroep disfunctioneren op alle leefdomeinen en hebben ernstige uitval in eigen regie en participatie. Door meerdere klinische opnames zijn cliënten soms het vertrouwen kwijt in hulpverlening, maar hebben nog wel behandeling nodig. Normaliter worden deze cliënten opgenomen, waarbij ze de regie verliezen en geen aansluiting meer hebben bij het normale leven.

Cliënten krijgen behandeling in hun eigen omgeving. Hierbij worden voor de cliënt belangrijke personen betrokken. Dit creëert een vangnet, waardoor het effect van de behandeling langer aan houdt. Dit bevordert het herstel.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Jaarlijks 600 cliënten met een licht verstandelijke beperking met indicatie voor zzp’s 6VG, 7VG en LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapten)
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 40,3 miljoen per jaar
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 8,5 miljoen per jaar
  • Betrokken zorgverleners. Een FACT-team dat bestaat uit o.a. een psychiater en/of arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG), gedragskundige, verpleegkundige, maatschappelijk werker, trajectbegeleider, jobcoach en ervaringsdeskundige

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Vertrouwde omgeving

16% van de cliënten kan thuis blijven wonen i.p.v. te worden opgenomen. Dit versterkt het herstel.

Besparing

Behandeling door FACT voor mensen met een LVB zorgt voor een besparing van 56% per cliënt per jaar.

Tevreden cliënten

Cliënten waarderen FACT voor mensen met een LVB met een 8.

"Samen weten en kunnen we meer"

Marieke van Nunen | Amarant