Amarant - Lichttherapie tegen depressie

Depressie komt bij mensen met een licht verstandelijke beperking vaker voor dan bij anderen. Amarant geeft lichttherapie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Reguliere behandelmethode zijn vaak niet mogelijk vanwege de cognitieve beperking. De helft van de mensen die deze behandeling krijgt heeft hier baat bij.

Depressie komt bij volwassenen met een verstandelijke beperking (IQ<70) vaker voor dan bij anderen. Reguliere behandelmogelijkheden, zoals cognitieve gedragstherapie, zijn vaak niet mogelijk vanwege de mate van de beperking. Uit wetenschappelijk onderzoek in de algemene populatie was al bekend dat lichttherapie een effectieve behandeling is bij depressie. Door veelal aanwezige hersenbeschadigingen bij de doelgroep kan dit effect daar anders zijn. Hierdoor werd lichttherapie niet breed ingezet en is het grootste deel van deze groep aangewezen op antidepressiva.

Uit het GOUD-onderzoek blijkt dat lichttherapie ook bij mensen met een verstandelijke beperking positief effect heeft. Depressieve klachten nemen af. Bij lichttherapie neemt de cliënt een half uur plaats achter een speciale lamp. Bijvoorbeeld tijdens het ontbijt of de dagbesteding. Daardoor kan de cliënt gewoon verder gaan met zijn bezigheden.

  • Doelgroep VGZ Zorgkantoorregio’s. Uit eerder onderzoek weten we dat 1 op de 6 volwassenen met een verstandelijke beperking depressieve klachten heeft en dat bij 1 op de 15 zelfs sprake is van een depressieve stoornis. Van de volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten heeft bijna 50% baat bij lichttherapie. Dat betekent 2.550 cliënten intramuraal met depressieve klachten in de VGZ Zorgkantoorregio’s
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 2,5 miljoen per jaar voor behandeling bovengenoemde groep met antidepressiva
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 375.000 per jaar
  • Betrokken zorgverleners. Begeleider, gedragskundige, Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)/ huisarts

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Handreiking

Amarant heeft een handreiking lichttherapie voor volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten opgesteld.

Sneller resultaat

Minder bijwerkingen en de behandeling met de lamp slaat sneller aan dan bij inzet antidepressiva.

Minder inzet behandelaren

€830 besparing per cliënt per jaar vergeleken met behandelen met antidepressiva.

Laagdrempelig

De lamp is makkelijk in te zetten tijdens bijvoorbeeld het ontbijt of de dagbesteding.

“Lichttherapie kan daadwerkelijk helpen om klachten als prikkelbaarheid, somberheid en lusteloosheid te verminderen. Het is relatief makkelijk in te zetten, ook bij mensen met een ernstigere verstandelijke beperking.”

Heidi Hermans | Gedragskundige bij Amarant