Amarant - Logeren met je eigen zorgverlener

Fijn logeren, maar wel met alle persoonlijke zorg en aandacht die je nodig hebt. Tot voor kort was dit niet mogelijk voor cliënten met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) die 24 uur per dag nabijheid en zorg nodig hebben.

De zorg voor cliënten met ernstige beperkingen komt thuis vaak op de eerste plaats. Voor andere kinderen binnen het gezin kan dit lastig zijn. Ook voor ouders valt de zorg soms zwaar. Amarant heeft logeervoorziening ’t Dijkje waar deze cliënten met hun eigen zorgverlener kunnen logeren. Hoe fijn is het om het gezin te ontlasten? En dat op een fijne, veilige plek waar de cliënt niet alleen de nodige verzorging krijgt, maar ook echt kan genieten met iemand die ze kunnen vertrouwen en die hun snapt.

Op dit moment is het nog niet mogelijk dat een logeerhuis uit het PBG een vergoeding betaald krijgt voor kosten van het gebruik van de accommodatie. De pilot ‘logeren met je pgb-er’ en ‘logeren met je eigen zorgverlener’ is mogelijk gemaakt door ‘Wij zien je wel’, een landelijke stuurgroep die zich inzet voor passende zorg en ondersteuning voor gezinnen rondom mensen met ZEVMB, en het zorgkantoor. De financiering blijft loopt tussen het gezin, hun PGB’er en het zorgkantoor. Het zorgkantoor zorgt voor een vergoeding, zodat Amarant de gezinnen goed kan faciliteren in een gebouw met de nodige aanpassingen en hulpmiddelen. Op deze manier is logeren met één-op-één begeleiding van de eigen zorgverlener bij een zorginstelling mogelijk.

Kijk voor meer informatie op Amarant - Logeren met je eigen zorgverlener.


Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

“Dit geeft ouders de mogelijkheid om tot rust te komen en weer op te laden.”