ASVZ - Ervaringen delen met gelijkgestemden

Ouders voor Ouders brengt ouders en verwanten met elkaar in contact. Ze kunnen hun verhaal delen met iemand die dezelfde ervaring deelt of ook een naaste met een beperking heeft. Deze ouder/verwant begrijpt en voelt echt wat de ander bedoelt.

Ouders voor Ouders is er voor kleine en grote vragen, en ook voor mensen die gewoon even hun hart willen luchten. Naast een gesprek over de moeilijke momenten, kunnen ook mooie en bijzondere ervaringen met elkaar gedeeld worden. Door te luisteren naar elkaars ervaringen en zorgen te delen, kan er meer begrip ontstaan en ontstaat er meer rust.

Voor de cliënt is het belangrijk dat zijn/haar ouders/verwanten zich prettig voelen. Een goede relatie tussen de begeleider en ouder/verwant komt de cliënt ten goede. Ook medewerkers krijgen hierdoor een betere relatie met de ouders en verwanten, wat een positief effect heeft op het onderling vertrouwen en de communicatie.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

Ervaringen uitwisselen

Steun krijgen en antwoord op uw vragen van gelijkgestemden.

Creëren van rust

Begrepen voelen en verhaal kwijt kunnen biedt rust.

Pool van ouders

Een goede match voor iedereen.

"Omdat op een laagdrempelige manier ervaringen kunnen worden gedeeld, zodat je het niet alleen hoeft te doen."