ASVZ - Triple C een gewoon leven staat centraal

ASVZ heeft werk- en denkmethode Triple-C ontwikkeld, waarbij een gewoon leven centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt, Coach en Competentie. Hierbinnen bouwt men een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie op, zorgt men voor een betekenisvolle daginvulling en wordt er anders gekeken naar probleemgedrag.

Voor veel mensen met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblemen is gewoon leven verre van vanzelfsprekend. Er zijn in de loop der jaren vele methodieken verschenen die ernstig probleemgedrag zouden moeten reduceren. Desondanks komen begeleiders en behandelaars in de praktijk veelal in handelingsverlegenheid en vallen zij terug op protocollering gericht op controle en beheersing. Dit kan echter anders.

ASVZ heeft Triple-C ontwikkelt, dit staat voor Cliënt, Coach en Competentie. De belangrijkste pijlers van Triple-C zijn: het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het bieden van een betekenisvolle dag invulling, waarbij ze anders kijken naar probleemgedrag. Triple-C implementeren en uitvoeren gaat natuurlijk niet vanzelf. Het vraagt dat iedereen in het behandel systeem denkt, kijkt en handelt vanuit het fundament van het Triple-C Behandelhuis: de menselijke behoeften.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Het Triple-C denk- en werkmodel wordt het best ingezet bij cliënten met een (verstandelijke) beperking en gedragsproblematiek, binnen de GZ zijn dit de cliënten met een ZZP7 en meerzorg
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 997 cliënten met een ZZP7: € 125,8 miljoen, de kosten van meerzorg voor deze cliënten bedraagt € 71,2 miljoen per jaar
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De mogelijke besparing is 1,2 miljoen, dit is een reductie van 5% op het verschil in kosten van meerzorg bij ASVZ t.o.v. andere zorgaanbieders
  • Betrokken zorgverleners. Begeleiders, orthopedagoog / psycholoog, teamleider, manager

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Gewoon leven

De cliënt ervaart een gewoon, waardevol leven, iets wat we allemaal willen.

Minder inzet medewerkers

Voorop staat de vertrouwensrelatie die wordt opgebouwd tussen cliënt en medewerker, door deze intensieve relatie is er minder (individuele) begeleiding nodig waardoor er minder inzet van medewerkers nodig is.

Kostenreductie

De gemiddelde meerzorg kosten per cliënt van ASVZ liggen €30.000,- lager dan bij andere zorgaanbieders. De invoering van Triple-C verlaagt dit verschil in meerzorg kosten met 5% na 1,5 jaar.

"Als je afspreekt probleemgedrag te negeren leg je er de focus op. Als je de focus niet op probleemgedrag legt, geef je gewoon grenzen aan."

Hans van Wouwe |Hoofd behandeling bij ASVZ