Baersdonck - Dichterbij de dorpsgemeenschap

Dichterbij zorgt ervoor dat cliënten met een licht verstandelijke beperking een eigen woonruimte kunnen hebben, zodat zij niet binnen een zorginstelling hoeven te wonen. Er zijn studio’s gerealiseerd in het dorp, waardoor cliënten onderdeel zijn van de dorpsgemeenschap.

Voor cliënten met een licht verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is wonen binnen een zorginstelling vaak de enige keus, waarbij men gezamenlijk woont. Dit terwijl voor sommige een eigen woonruimte zoals een studio met begeleiding een prima woonvorm is.

Dichterbij heeft 17 studio’s in het dorp Grubbenvorst gebouwd, waar cliënten met een licht verstandelijke beperking wonen. Bij de bouw van de woningen is rekening gehouden met de interesses van de bewoners. Bij de Baersdonck is een oud schoolgebouw verbouwd tot gezamenlijke keuken en huiskamer, met een bibliotheek en theater. Daarbij wordt gebruik gemaakt van e-health d.m.v. apps, serious gaming, GPS tracker.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Binnen VGZ zijn er 499 cliënten met een VG7 met meerzorg voor de doelgroep LVB. Daarnaast zijn er 18 cliënten met een SVLVG indicatie in onze zorgkantoorregio’s. Het aanbod is voor cliënten van 18 jaar en ouder waarbij het traditionele aanbod van (groep)wonen niet aansluit op hun wens en behoefte tot meer zelfstandigheid. Zorgprofielen SGLVG en ZZP 7 VG (eventueel) met meerzorg
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 499 licht verstandelijk beperkte cliënten met een ZZP7: € 62,9 miljoen, de kosten van meerzorg voor deze cliënten bedraagt € 35,5 miljoen. Daarnaast 18 cliënten voor de doelgroep SGLVG, deze kosten bedragen €2,7 miljoen
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De te verwachte besparing is € 1,1 miljoen aan (meer)zorg
  • Betrokken zorgverleners. 15 begeleiders (waaronder 2 leerlingen), 2 dienstverleningscoördinatoren en een gedragsdeskundige

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Terugkijken tafelgesprek 

Dichterbij en VGZ Zorgkantoor organiseerden een tafelgesprek over deze manier van wonen en leven.

Dichterbij dan je denkt

De bewoners van de Baersdonck ervaren dit als een fijne plek om te wonen en geven hun kwaliteit van leven een 7,4.

Een eigen thuis

Cliënten wonen in een eigen huis, op hun eigen plek, in plaats van in een groepswoning.

Besparing

Een verlaging van de administratieve lasten met 3%.

"Ieders veerkracht en talenten benutten is het uitgangspunt bij de Baersdonck. Daardoor ontstaan de mooiste geluksmomenten bij onze bewoners én medewerkers. En daar draait het wat mij betreft om in het leven, het creëren van geluksmomenten, klein of groot."

Loes Verheggen | Dienstverleningscoördinator bij Dichterbij