Beek en Bos - Mantelzorgcoach

Als het moment daar is en een familielid wordt opgenomen in een verpleeghuis, kan dit worden ervaren als een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de bewoner, maar ook zeker voor de naasten. Zij kunnen namelijk schuldgevoelens hebben of krijgen te maken met onbegrepen gedrag en weten niet altijd hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Bij Zorgcentrum Beek en Bos in Heythuysen vervult Doritha Vossen, van oorsprong verpleegkundige, al een geruime tijd een waardevolle functie als mantelzorgcoach. Toen fysiek werken in de zorg voor Doritha een belemmering werd, was het voor haar een mooie kans om haar kennis en ervaring in te zetten voor deze functie. Ze kent de organisatie als geen ander en collega’s weten haar te vinden. Ziektebeelden zijn haar bekend en ze kan zich door al haar ervaring goed inleven in de mantelzorgers.

Begripvol begeleid ze naasten in dit emotionele aspect van achteruitgang van hun dierbare. Ze geeft uitleg over het ziektebeeld van de bewoner. Ze biedt een luisterend oor in het gemis, het verdriet of het schuldgevoel. Erkennen en uitspreken dat het zwaar is, het samen zoeken naar oplossingen (hoe klein ook) en accepteren. Daarnaast nemen de vragen van mantelzorgers aan de verzorgenden af waardoor zij zich meer kunnen richten op hun primaire taken, namelijk de zorg voor de bewoner.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio's. Dit is van toepassing op de 14.491 cliënten in verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio's. De totale zorgkosten voor deze groep zijn 2,1 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s per afdeling. Door de inzet van een mantelzorgcoach op 90 cliënten, wordt een jaarlijkse besparing aan loonkosten behaald tussen €23.670 en €11.835. De theoretische jaarlijkse besparing voor de VGZ Zorgkantoorregio's bedraagt tussen €1,4 miljoen en €0,7 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Mantelzorgcoach, eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er), verzorgende, verpleegkundige, helpende en managers

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Omgaan met verlies

Zonder schuldgevoelens weer volop onderdeel zijn van iemands leven.

Rust en vertrouwen

De communicatie tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers en cliënten verloopt beter door de inzet van de mantelzorgcoach. Hierdoor ervaart iedereen meer rust en vertrouwen.

 

Minder tijd kwijt aan vragen mantelzorgers

Een besparing van €23.670 bedraagt de financiële impact op het aantal uur dat medewerkers in kunnen zetten voor directe zorg voor de bewoners in plaats van voor mantelzorgers

“Zo maken we graag het verschil, wat een mooi en dankbaar werk.”

Doritha Vossen | Mantelzorgcoach bij Beek & Bos