Brabantzorg - Decubitus vermindering door slimme matrastopper

Voor ouderen kan het lastig zijn om zich om te draaien in bed, hierdoor kan men decubitus ontwikkelen. Bij Brabantzorg maakt men gebruik van een slimme matrastopper, die gladder is dan een katoenen hoeslaken. Hierdoor kunnen mensen makkelijker zelfstandig omdraaien of met beperkte inzet van een zorgmedewerker. De matrastopper zorgt voor een goede ventilatie en vochtafvoer, dit vergroot het comfort in bed.

In Nederland is er sprake van vergrijzing en een toenemende zorgvraag, aan de andere kant groeit het tekort aan zorgmedewerkers. De zorg voor mensen in het verpleeghuis wordt steeds complexer, de belasting op zorgmedewerkers neemt daarmee toe en vraagt om een andere manier van werken, bijvoorbeeld door de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren. Zorgaanbieders zoeken naar manieren om hun medewerkers te ondersteunen, zodat deze vitaal hun werk kunnen blijven uitvoeren.

Brabantzorg zet zich in voor het behoud van medewerkers door onder andere een nieuw type matrastopper te introduceren. Deze zorgt ervoor dat cliënten zelfstandig of met beperkte inzet van een zorgmedewerker kunnen omwenden in bed. Dit leidt tot (meer) eigen regie voor cliënten en er is minder inzet van zorgmedewerkers nodig. De inzet van de matrastopper is maatwerk; per cliënt wordt gekeken of dit de juiste oplossing is. Daarnaast zorgt het matras voor goede ventilatie en vochtafvoer, waardoor het zowel een preventieve werking heeft bij decubitus, als een sneller heling behelst. Dit vergroot het comfort voor mensen die in het verpleeghuis verblijven. 

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De doelgroep is ongeveer 25% van de verpleeghuis cliënten, inclusief behandeling
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De zorgkosten voor deze groep per jaar zijn € 406 miljoen. De kosten voor het matras voor de groep is per jaar € 397.000,-
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De besparing voor de inzet van medewerkers bedraagt € 1,5 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Verpleegkundige, manager zorg

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Meer eigen regie

Preventieve werking bij decubitus en snellere heling.

Efficiëntere inzet van tijd

Preventieve werking medewerkers. Ze ervaren minder fysieke belasting. Arbeidsbesparing van 5 minuten fysieke inzet per medewerker voor deze doelgroep.

Verlaging van arbeidskosten

Door inzet van de medische matrastopper wordt bespaard op materiaal- en arbeidskosten

“Smart textile for health”

Miranda Trommelen | Inkoper bij Brabantzorg