Buurtzorg, Zorggroep HenZ, Kwaliteitskring apotheken Gorinchem - Palliatieve kit

Bij palliatieve cliënten in de terminale fase kan een plotselinge verslechtering of een andere acuut probleem optreden. In dat geval moet direct geschakeld worden met de huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Dit kost veel tijd van de wijkverpleegkundige. Tijd die op dat moment niet aan de cliënt besteed kan worden. Ook is het daardoor niet mogelijk om meteen zorg te verlenen, maar moet gewacht worden tot de huisarts een recept heeft geschreven en tot medicatie of ander materiaal aanwezig is bij de cliënt.

De palliatieve kit is een door de apotheek afgesloten box waarin zich benodigdheden bevinden om (acute) symptomen direct te behandelen. De kit wordt bij palliatieve cliënten in huis gezet op het moment dat deze in de terminale fase komt, dus op een planbaar moment. Doordat de juiste spullen al bij de cliënt thuis aanwezig zijn en de toestemming hiervoor is verleend, kan de verpleegkundige meteen de kit gebruiken wanneer dit nodig is. De apotheek controleert de inhoud van de palliatieve kit na overlijden van de cliënt en vult deze zo nodig aan zodat niet gebruikte hulpmiddelen ingezet kunnen worden bij andere cliënten.

  • Doelgroep. Landelijk jaarlijks 35.000 cliënten waarbij thuis palliatieve zorg wordt verleend
  • Landelijke zorgkosten. € 606 miljoen per jaar aan zorgkosten voor de laatste 3 maanden palliatieve zorg waar de terminale zorg onder valt
  • Landelijke besparing. € 7,8 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Huisarts, apotheker, wijkverpleegkundige

Tommie in de zorg 

In de video praat Tommie met huisarts Laurens van Ede. Bedenker en initiatiefnemer van de palliatieve kit. En een video met de inhoud van de palliatieve kit.

Volle aandacht voor cliënt, dit geeft ook rust bij naasten

In het acute moment geen geregel, dus volle aandacht voor de cliënt. Familie / naaste hoeft in ANW-uren niet meer de geneesmiddelen op te halen bij de apotheek.

Cliënt krijgt meteen zorg die nodig is

De cliënt krijgt meteen de zorg die nodig is, omdat alle hulpmiddelen en medicatie thuis aanwezig zijn. Geen onnodig bezoek door huisarts van de HAP, omdat alles afgestemd is met eigen huisarts.

Voorkomen verspilling van tijd professionals en hulpmiddelen

Onnodige tijd van de wijkverpleegkundige, huisarts, HAP en apotheker wordt voorkomen. Niet gebruikte hulpmiddelen kunnen bij een andere cliënt worden ingezet.

“Ik voelde de urgentie om pro-actieve huisartsenzorg voor palliatieve patiënten te bevorderen en bedacht de kit. Dat deze nu op grotere schaal multidisciplinair ingezet wordt is mooi om te zien!”

Laurens van Ede | Huisarts en kaderarts palliatieve zorg

“Met de palliatieve kit kunnen we efficiënt genees- en hulpmiddelen leveren in de palliatieve fase.”

Frans Jansen | Apotheker

“De palliatieve kit is hét voorbeeld van goede zorg met een verminderde workload!”

Annemiek Goedel | Verpleegkundig specialist bij Buurtzorg