Cello - Vergroten vrijwilligersnetwerk

Het arbeidsmarktprobleem is groot in alle sectoren van de zorg, maar zeker ook in de langdurige zorg. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor een groter welzijn van cliënten en het terugdringen van het arbeidsmarkttekort. Stichting Cello voert een actief vrijwilligersbeleid. 

Hun percentage vrijwilligers t.o.v. betaalde krachten is 91%. Dit is bijna een verdubbeling van het branchegemiddelde (54%). De inzet van vrijwilligers verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten. Vooral op het gebied van vrijetijdsbesteding, en bij het voorkomen van eenzaamheid spelen vrijwilligers een essentiële rol. Daarnaast nemen vrijwilligers werkzaamheden over van zorgprofessionals, bijvoorbeeld bij het vervoer van cliënten en bij de bereiding van maaltijden. Hierdoor kunnen professionals ingezet worden voor complexere handelingen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Woon- en dagbestedingsgroepen in de gehandicaptenzorg, wat zich vertaalt naar 17.156 cliënten
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De totale jaarlijkse zorgkosten van deze doelgroep zijn €1,7 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. €3,6 miljoen per jaar aan personeelskosten
  • Betrokken zorgverleners. Vrijwilliger, zorgverlener, coördinator vrijwilligerswerk

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Groter welzijn van cliënten

Vrijwilligers spelen een essentiële rol bij vrijetijdsbesteding en het voorkomen van eenzaamheid bij cliënten.

Meer tijd voor zorg

Vrijwilligers nemen veel taken over, waardoor zorgprofessionals zich op de complexere handelingen kunnen richten.

Kostenbesparing

Een hogere inzet van vrijwilligers bespaart kosten voor de inzet van zorgprofessionals.

“Zorg goed voor jezelf, en denk aan een ander. Vrijwilligerswerk verrijkt je leven en dat van een ander.”

Dionne van de Sande | Coördinator vrijwilligerswerk bij Cello