Good Practice - Vervoer op maat

Binnen de gehandicaptenzorg wordt veel gebruik gemaakt van taxibussen zodat mensen naar dagbesteding/werk kunnen. Vanuit duurzaamheidsoogpunt kan dit anders.

Daelzicht organiseert voor iedere cliënt een zinvolle daginvulling/werk op maat en kijkt hierbij naar de vervoersmogelijkheden. Waar mogelijk daginvulling/werk op korte afstand, veelal bij Daelzicht zelf, zodat men kan lopen, gebruik kan maken van een elektrocar of van het OV. En als er gebruik gemaakt wordt van taxivervoer, zorgt men voor een grote groep die naar dezelfde locatie gaat, zodat er geen lege plaatsen zijn in de taxibus. Ook zijn ze na Corona anders gaan werken. Voor sommige cliënten was het erg prettig om ’s ochtends niet te hoeven haasten en om minder gebruik te maken van dagbesteding/werk of op andere tijden. Dat is na Corona aangehouden. Voor ongeveer 90% van de bewoners werkt bovenstaande manier van werken, voor ongeveer 10% is er individueel maatwerk nodig.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Er zijn 4.453 cliënten die gebruik maken van vervoer
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Totale landelijke zorgkosten van vervoer voor bovenstaande doelgroep is € 11,1 miljoen
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Mogelijke besparing op bovenstaande zorgkosten is € 483.142,-
  • Betrokken zorgverleners. Persoonlijk begeleider

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.