Good practice - Dagstructuurrobot

In deze Good Practice leest u hoe de dagstructuurrobot verbale ondersteuning biedt met herinneringen, vragen, tips en muziek gericht. Dit draagt bij aan een betere zelfredzaamheid van de cliënt. Waardoor de mantelzorger wordt ontlast en fysieke zorgmomenten van de professional worden voorkomen.
Mantelzorgers of zorgverleners kunnen via een app taken en berichten instellen die op een vooraf ingepland moment door de robot worden uitgesproken. Zo helpt de zorgrobot cliënten met om structuur in de dag te houden. Maar ook zorgt het voor de cliënten voor aanspraak in huis. Dankzij de zorgrobot blijven ouderen langer zelfstandig. Bekijk in deze video hoe de zorgrobot helpt.

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.