Good practice - Digitaal wonddosier

In deze Good Practice leest u hoe het digitale wondregistratiesysteem ervoor zorgt dat een (vermoeden van een) complexe wond en de behandeling hiervan gestructureerd geregistreerd en gevolgd wordt.
Op basis van een beslisboom die is opgesteld door wondspecialisten bij Buurtzorg, krijgt de wijkverpleegkundige suggesties voor het proces of bepaald verbandmateriaal. Doordat het systeem regelmatig moet worden ingevuld (incl. foto’s en metingen), heeft de wondbehandeling de volle aandacht en is alle informatie voor alle verpleegkundigen helder en op één plaats inzichtelijk.

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.