WilgaerdenLeekerweideGroep - Dreamteam voor het verbeteren van slapeloosheid

Uit literatuuronderzoek blijkt dat gedragsproblemen versterkt kunnen worden door slaapproblemen. De schattingen van chronische slapeloosheid bij mensen met een verstandelijke beperking loopt op tot wel 60%, en bij ouderen tot 40%. Het ontstaan van slaapstoornissen kan komen door fysieke factoren, somatische klachten en omgevingsfactoren.

Bij WilgaerdenLeekerweideGroep wordt het Dreamteam ingezet. Het team bestaat uit nachtzorgmedewerkers, een gedragsdeskundige, een verpleegkundige specialist en een ergotherapeut. Het Dreamteam onderzoekt en analyseert bewoners waarbij het vermoeden is dat er sprake is van slaapproblematiek. Klachten kunnen zijn: slaperigheid overdag, vermoeidheid, verminderde of verhoogde alertheid, concentratieveranderingen en gedragsveranderingen. Het Dreamteam voert een slaaponderzoek uit waarna er multidisciplinair de juiste acties worden ingezet.

Het Dreamteam wordt in eerste instantie ingeschakeld door de persoonlijke begeleider als er twijfels zijn over de slaapkwaliteit. Na het bespreken in een casuïstiek-overleg en akkoord van de naasten van de cliënt, wordt het slaapritme gemeten en geregistreerd met een speciaal horloge (Motionwatch). Als er aanleiding voor is worden er ook videobeelden gemaakt voor een scherpere observatie. Vervolgens worden de bevindingen besproken tijdens het Dreamteamoverleg. Na een mondelinge evaluatie met de naasten en de begeleiding en worden en er passende acties ingezet. Als het slaappatroon van de cliënt verbetert, wordt het traject in overleg met de naasten en de persoonlijk begeleider afgesloten. Door het inzetten van de expertise van een Dreamteam, ziet WilgaerdenLeekerweideGroep dat het slaappatroon van cliënten verbetert. Dit heeft een positief effect op het gedrag en het welzijn van de cliënt.

Het Dreamteam vervult binnen de organisatie ook een rol in het bijscholen en adviseren van collega’s op het gebied van slaaphygiëne.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.