Evean - Slim incontinentiemateriaal

Evean zet technologie in voor een waardiger leven. Slim incontinentiemateriaal is een luier waar een chip aan zit, deze geeft een seintje als die verzadigt is. Deze technologie zorgt ervoor dat iemand afdoende verschoont wordt; niet te vaak, waardoor men ’s nachts niet gestoord wordt in de nachtrust als dat niet nodig is en niet te weinig, waardoor men niet met een vieze broek of bed zit.

 

Cliënten met incontinentie krijgen in verpleeghuizen af en toe een controle op verzadiging van het incontinentiemateriaal. Dit gebeurt ook ’s nachts. Vindt de controle te laat plaats, dan zijn kleding of bed nat en is verschoning nodig. Veel bewoners ervaren hierbij gevoelens van schaamte, onrust en verstoring. Ook te vroeg verschonen komt voor. Naast de emotionele last voor cliënten zorgt het voor een onnodige fysieke belasting van zorgmedewerkers.

Het incontinentiemateriaal heeft een sensor en een losse persoonsgebonden clip. Deze technologie meet continu de verzadiging van het materiaal. Zorgmedewerkers kunnen daardoor zien wanneer het tijd is om te verschonen. Ook ontvangen zij actieve meldingen via de app.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 6.863 cliënten. Dit is de helft van het aantal cliënten met incontinentie in een verpleeghuis
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 243 miljoen aan incontinentiezorg jaarlijks
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 5,8 miljoen jaarlijks
  • Betrokken zorgverleners. Verzorgende, kwaliteitsverpleegkundige

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek over incontinentie.

Incontinentie oplossingen: er is veel mogelijk

Besparing

  • Een besparing van € 8.389 per jaar per cliënt door 28% tijdsbesparing en 20% daling in materiaalkosten
  • CO2-reductie in de keten door vermindering materiaalgebruik (minder productie en transport)

Online monitoring

76% minder lekkages in kleding en/of bedden

Minder arbeidsintensief

30% minder verschoningen

''Met slim incontinentiemateriaal bieden we maatwerk. Hierdoor verbeteren kwaliteit en welzijn voor onze bewoners. Routinehandelingen zetten we om naar bewuste handelingen en zo maken we gevoelige kwesties bespreekbaar.''

Nicole Brink | Evean