Gemiva - Stressregulatie door mentaliseren

Probleemgedrag van cliënten roept vaak stressreacties op bij begeleiders. Door stress zijn begeleiders niet in staat om te zien wat een cliënt op dat moment nodig heeft en kunnen ze onbedoeld emotioneel reageren, waardoor situaties escaleren. Ook kan langdurige stress bij medewerkers leiden tot uitval en ziekteverzuim. Gemiva zet daarom een training mentaliseren in.

Door medewerkers te leren omgaan met hun emoties en die te kennen, zorgt dit voor een stabiele situatie waardoor er minder sprake is van escalatie met cliënten. Daarnaast benoemen zij de emoties van cliënten die daardoor ook hun eigen emoties beter kunnen reguleren en minder stress ervaren.

  • Doelgroep VGZ Zorgkantoorregio’s. Het gaat om huis waar meervoudig verstandelijk gehandicapte mensen wonen met veelal een indicatie ZZP 7 met meerzorg en een hoge zorgvraag
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Totale landelijke zorgkosten voor bovenstaande doelgroep € 32.919.703,-
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Besparing die de innovatie teweeg kan brengen op bovenstaande doelgroep is 1 FTE per jaar minus de kosten van de training, dit komt neer op ongeveer € 45.540,-
  • Betrokken zorgverleners. Zorgmedewerkers, behandelaren, coach en begeleiders

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Minder emotionele stress

Cliënten ervaren minder stress doordat de omgeving stabieler is.

Zorgkwaliteit neemt toe

Medewerkers ervaren minder stress en daarmee een rustigere werkomgeving.

Andere tijdsbesteding zorgmedewerkers

Er hoeven minder medewerkers aanwezig te zijn in de avond.

“Kwaliteit van zorg heeft alles te maken met kwaliteit van contact. Mentaliseren bevordert de emotionele en relationele verbinding met de ander.”

Rolinde Tieland | Gedragsdeskundige bij Gemiva