GGD - Infectiepreventie door regionale app

Door de inzet van de webapplicatie ‘meldpunt voor uitbraken infectieziekten & BRMO’ (MUIZ) is er inzicht in de regionale infecties.

Door dit inzicht kan verdere verspreiding van infecties binnen zorgorganisaties worden beperkt. Daarnaast neemt de app administratieve handelingen over zoals het bellen van de GGD bij het maken van een melding of het geven van een update over een reeds gemaakte melding.

  • Analyses zijn gemakkelijk te maken.
  • Naast de administratieve besparing heeft het gebruik van de app ook een positieve invloed op de samenwerking in de regio.
  • Muiz (meldpuntuitbraken.nl).

Aandachtsgebied/sector

Domein- en sectoroverstijgend.

Initiatief melding

De uitbraak van een infectieziekte.

Besparing

Van het aanmaken van een nieuwe melding, het tussentijds updaten tot aan het sluiten van een melding levert een administratie besparing op van gemiddeld 30 minuten. Doorgaans is de SO of kwaliteitsverpleegkundige verantwoordelijk voor het melden en het up to date houden van een melding. Na vier meldingen zijn de eenmalige kosten gecompenseerd en levert het gebruik van MUIZ een gemiddelde besparing op van € 32,00 per melding (= half uurtarief SO of kwaliteitsverpleegkundige).

Betrokken medewerkers

GGD, medewerker infectiepreventie per organisatie bijv. kwaliteitsmedewerker.

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Investering en besparing

Investering
De kosten voor het gebruik van de app worden volledig gedragen door de GGD.

Besparing
Minder administratie: gemiddeld 30 minuten tijdswinst per melding van start tot sluiting.

Positief

  • Versterkt regionale samenwerking.
  • 1 digitale actie, groot bereik bij ketenpartners.
  • Inzicht in problematiek.
  • Sneller handelen bij infectie.
  • 98% van de gebruikers ziet meerwaarde gebruik app voor preventie.
  • 87% ervaart tijdswinst.

“Door MUIZ is het transparant waar er bij zorginstellingen uitbraken van infectieziekten zijn. Hierdoor kan er preventief gehandeld worden om cliënten en medewerkers te beschermen.”

Mario Broeren | Deskundige infectiepreventie GGD

“MUIZ geeft de mogelijkheid om 1 keer te melden, contact te onderhouden met de GGD en de melding te updaten en automatisch af te sluiten. Daarnaast blijf ik op de hoogte van de meldingen.”

Nency van Soomeren | Kwaliteitsmedewerker