GGz Centraal - Leefstijl in de klinische ggz

GGz Centraal heeft een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor leefstijlverbetering voor cliënten in de klinische zorg. Dit is een gecombineerde aanpak met interventies op het gebied van beweging, dagstructuur, gezond eten, roken, vaardigheidstrainingen en psycho-educatie. Hierdoor verbeteren de psychische en lichamelijke gezondheid van cliënten.

Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben een tot 20 jaar kortere levensverwachting vergeleken met de algemene bevolking, vooral door lichamelijke aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Dit wordt onder andere veroorzaakt door bijwerkingen van medicatie en een ongezonde leefstijl.

  • Doelgroep. Alle cliënten met een Wlz-indicatie die zijn opgenomen in een GGZ kliniek
  • Landelijke zorgkosten. Landelijk zijn er ca. 5.800 cliënten binnen de Wlz in klinische zorg bij geïntegreerde GGZ aanbieders. De landelijke zorgkosten hiervoor zijn ca. €490 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Het gaat om een multidisciplinaire aanpak. Hierbij zijn alle zorginhoudelijke experts betrokken. Dit zijn met name de directe zorgverleners (verpleegkundigen, behandelaren, begeleiders), diëtisten en beweegprofessionals (bijvoorbeeld psychomotorisch therapeuten en bewegingsagogen met kennis van psychiatrische aandoeningen)

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Positieve houding van cliënten en professionals

Cliënten en professionals zijn enthousiast over het programma en hun rol daarin.

Betere psychische en lichamelijke gezondheid

Verschillende aspecten van psychische en lichamelijke gezondheid verbeteren door de leefstijlgerichte aanpak.

Doordat cliënten gezonder leven, dalen de zorgkosten

De zorgkosten per cliënt dalen, met name door minder medicatiegebruik.

“Toen ik de verhalen van deze afdelingen hoorde dacht ik dat het vast allemaal cliënten met een lichte zorgvraag waren, maar toen ik er kwam werken zag ik dat het precies dezelfde doelgroep was als waar ik eerder mee werkte, en dat verandering dus écht mogelijk was!”

 

Jacqueline Juffer | Verpleegkundig specialist bij GGz Centraal