VraagApp - Snel antwoord op dagelijkse vragen van cliënten

De gratis te gebruiken VraagApp vergroot de zelfstandigheid van cliƫnten en vermindert de werkdruk van medewerkers. Praktische vragen worden niet langer gesteld aan begeleiders maar aan de deskundige vrijwilligers van VraagApp. Zo ondersteunt VraagApp het proces van veilig loslaten. Meer zelf. Minder zorg.

Technologie mag er niet voor zorgen dat het leven ingewikkeld is, maar juist gemakkelijker en leuker. Dat kan. VraagApp is voor iedereen die regelmatig praktische vragen heeft. Bijvoorbeeld mensen met een licht verstandelijke beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid en ouderen. Zij hebben bijvoorbeeld vragen over brieven, het OV of over een website.

VraagApp laat zien dat technologie mensen zelfstandiger kan maken. Door het netwerk van vrijwilligers op de app zijn vragenstellers minder afhankelijk van begeleiders en naasten. De begeleiders ervaren minder werkdruk omdat ze bij praktische vragen naar VraagApp kunnen verwijzen. De vragen worden direct beantwoord.

De VraagApp is gratis te downloaden en eenvoudig te gebruiken.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

Filmpje 'Hoe werkt VraagApp'

Vergroot zelfstandigheid

Door het netwerk van vrijwilligers op VraagApp zijn vragenstellers minder afhankelijk van begeleiders en naasten.

Verlicht begeleiders

Begeleiders ervaren minder werkdruk omdat ze bij praktische vragen naar VraagApp kunnen verwijzen.

Duurzaam

Kosten voor maatschappelijke ondersteuning worden voorkomen.

"Het is prachtig als cliënten dankzij VraagApp zelf iets oplossen. En daardoor heb ik tijd voor andere dingen".

Begeleider