Het Houvast - Een eigen plek ook met hoge zorgzwaarte

Het Houvast biedt cliënten met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie, via VPT. Voor veel mensen met een verstandelijke beperking en een hoge zorgzwaarte is intramuraal wonen vaak de enige keuze. Dit terwijl bij elkaar wonen voor sommige cliënten helemaal niet prettig is. Het aanbod van zorg thuis (vpt) is zeer beperkt voor deze doelgroep. De visie van het Houvast is dat de zorg naar de cliënt toekomt, waarbij begeleiders zeer nauw betrokken zijn in het leven van de cliënt.

De missie van Het Houvast is dat de cliënt met een complexe zorgvraag begeleiding en behandeling in de thuissituatie ontvangt. Zo kan de cliënt langdurig thuis blijven wonen op de eigen plek. Het Houvast faciliteert individuele huisvesting en combineert dat met begeleiding door een kernteam in de wijk. Het Houvast is voor de cliënt beschikbaar vanuit een oplossingsgerichte wijze van werken. Vanuit de gedachte dat de zorg naar cliënt toekomt vindt eventuele behandeling plaats in de thuissituatie. Daarbij sluit de zorg echt aan op de vraag en wens van de cliënt. Regie ligt bij de cliënten en hun netwerk en de cliënt krijgt individueel maatwerk.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 210 cliënten met lvb-problematiek bij 30 plekken in al onze zorgkantoorregio’s. Het aanbod is voor cliënten van 23 jaar en ouder die wat afstand willen van de zorg en/of niet goed hun plek en geluk vinden binnen het traditionele aanbod van (groep)wonen, maar waar het tegelijkertijd dichtbij is wanneer nodig. Zorgprofielen zzp’s 6-7 VG en een beperkt aantal zzp’s 3 VG
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 15,7 miljoen bij 210 cliënten met zzp gebaseerd op cliëntenmix van Het Houvast
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 3,18 miljoen per jaar bij 210 cliënten met vpt gebaseerd op cliëntenmix van Het Houvast
  • Betrokken zorgverleners. Begeleider, AVG, psycholoog, huisarts en klusjesman

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Klantreis: passende zorg met innovatieve oplossingen

Het Houvast heeft een klantreis opgesteld met innovatieve oplossingen

Hoge cliënttevredenheid

Cliënten geven Het Houvast een gemiddeld cijfer van 8,5.

Langer thuis

Cliënten wonen in een eigen huis, op hun eigen plek, in plaats van intramuraal verblijven.

Besparing

Besparing van € 15.140 per cliënt per jaar. Dit is het verschil tussen een zzp en een vpt voor de zorgzwaartes 3,6 en 7 met de cliëntenmix van Het Houvast.

“Het Houvast helpt je met je eigen plek. Wonen met steun!”

Marc van Bekhoven | Het Houvast