Interzorg - Samen effectief in de wijkverpleging

Doelmatiger thuiszorg leveren, de productiviteit laten groeien en de cliënttevredenheid op peil houden. Met de inzet van een organisatiescan gedurende een jaar zijn routes en teams zo geformeerd dat zij optimaler ingezet worden.

Er zijn samen met medewerkers uit de hele organisatie verbeteringen aangebracht naar werkbare en structurele veranderingen op vijf punten: cliëntplanning en registratie, teamgrootte en verzorgingsgebied, formatie en functie-mix, indiceren, besturing en managementinformatie. Er ontstaat een duidelijk kader waar vanuit de teams zelf werken en passende zorg kunnen leveren.

Succesfactoren

 • Heldere werkafspraken: waar willen we naar toe?
 • Betrekken van zowel medewerker als cliënt, waardoor bij implementatie geen verrassingen voor betrokken zijn
 • Groot detailniveau, niet hoog-over, maar klein maken

Aandachtsgebied/sector

Wijkverpleging MPT + ZVW

Investering

Uitvoering organisatiescan € 15.500

Optionele kosten afhankelijk van organisatiescan

 • Interne projectleider € 45.000
 • 5 werkgroepen x 6 personen (zorgverleners, staf/management)
  +/- 6 uur p/m overlegtijd per deelnemer x 9 maanden € 72.900
  +/- 6 uur p/m uitwerking per deelnemer x 9 maanden € 72.900
  Ontwikkeling E-learning/instructiefilmpjes € 20.000
  (evt. Externe projectleiding tot € 175.500)

Betrokken medewerkers

Wijkverpleegkundigen, alle zorgverleners verpleging en verzorging, kwaliteitsmedewerker, zorgadministratie, bedrijfsvoering, adviesraden, management

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Positief

 • Gesprekken over positieve gezondheid
 • Verlaagde druk op rooster
 • Minder reistijd = meer tijd voor cliënten
 • Doelgerichte en passende zorg
 • Flexibiliteit bij schommelingen in de zorgvraag

Doelmatigheid verbetert met 14,6%

2,2 uur minder inzet per cliënt per maand. Daardoor daalt de gemiddelde kosten per cliënt en is er tijd vrij om extra cliënten in zorg te kunnen nemen.

“Als we samen vooruitgaan, dan komt succes vanzelf."

Marloes Martens | Directeur Interzorg