Ipse de Bruggen - Slimme WC bril

Het fysiek ondersteunen van cliënten met een lichamelijke en/of (licht) verstandelijke beperking bij de toiletgang is een intieme handeling. Door het inzetten van een slim hulpmiddel wordt dit voorkomen en in sommige gevallen een cliënt wordt zelfredzamer. Het toevoegen van een slimme WC bril aan een bestaand toilet, is een hulpmiddel om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.

De slimme WC bril beschikt over een wasfunctie en droogt daarna met een heteluchtventilator..Dit is hygiënischer dan een normale toiletbril. De WC bril is verwarmd, ergonomisch en bevordert de stoelgang. De zorgprofessional bespaart tijd omdat er minder begeleiding en verzorging nodig is. De slimme wc bril kan bijvoorbeeld op een dagbestedingslocatie of in een woning van een cliënt worden geplaatst.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Aantal cliënten landelijk waarop de GP van toepassing is. Het is belangrijk om per individuele cliënt te bekijken in hoeverre de Slimme WC bril aansluit, of dat iemand leerbaar is en in hoeverre de cliënt ook zelf de motivatie heeft om zelfstandig(er) naar het toilet te gaan.
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Totale landelijke zorgkosten voor bovenstaande doelgroep -> volgt.
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Besparing op bovengenoemde zorgkosten -> volgt.
  • Betrokken zorgverleners. Begeleiders en gedragsdeskundige.

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Cliënt is zelfredzamer

De cliënt kan (grotendeels) zelfstandig naar het toilet en heeft meer privacy.

Hygiënischer

Het gebruik van de slimme WC bril is hygiënischer.

Tijdsbesparing

De zorgprofessional is geen of minder tijd kwijt aan het ondersteunen van cliënten bij de toiletgang.

“De innovatie van vandaag, is de traditie van morgen.”

Inge Heikamp | Zorgmanager bij Ipse de Bruggen