JP van den Bent stichting - Werkgeverschap: verantwoordelijkheid is voor iedereen

In de gehandicaptenzorg wordt gemiddeld 16,3% van de kosten ingezet aan functies in de overhead. Kosten die niet direct aan de primaire zorg besteed worden en waarbij men zich af kan vragen of het nodig is om ruim 1/6 deel van de zorggelden te besteden aan secundaire processen.

JP van den Bent stichting legt het eigenaarschap van de zorgprofessionals zo hoog mogelijk binnen de organisatie. Door het omgekeerde organogram betekent dit dat zorgprofessionals zelf verantwoordelijk zijn. Ze voelen de ruimte ook om verantwoordelijkheid te nemen. Iedere locatie zorgt bijvoorbeeld zelf voor de inrichting, boodschappen en zelfs inkoop voor energie. Op die manier kun je maatwerk leveren. Alles wat in de maatschappij te verkrijgen is (zoals ICT, facilitair en inkoop) wordt niet binnen de zorgorganisatie georganiseerd. Dit betekent dat zorgprofessionals niet hoeven te wachten op interne processen die vaak vertragend werken. Bij JP van den Bent stichting vervullen 3,7%* van de zorgprofessionals een functie in de overhead.
Tekst

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio's. 17.769 cliënten die zorg ontvangen binnen de gehandicaptensector
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio's. Totale zorgkosten voor bovenstaande doelgroep zijn € 1,9 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio's. Het aantal functies in overhead ligt 12,6% lager dan het landelijk gemiddelde
  • Betrokken zorgverleners. Alle zorgprofessionals van JP van den Bent stichting

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

De juiste zorg

Mensen krijgen de zorg die zij nodig hebben doordat zorgprofessionals de verantwoordelijkheid hebben om zaken zelf te regelen.

Verantwoordelijkheid

Verhoogt het werkplezier voor zorgprofessionals, omdat zij zelf verantwoordelijk en beslissingsbevoegd zijn.

Minder overhead

Ten opzichte van het landelijke gemiddelde 12,6% minder functies in de overhead.

"Organiseer de zorg zo eenvoudig mogelijk: hoe zou je het thuis doen?”

Anita Story | Regiocoördinator JP van den Bent stichting