JP van den Bent stichting - Wonen: zo thuis mogelijk

Het uitgangspunt van de langdurige zorg is dat de mens met een zorgvraag centraal staat. Toch zien we nog vaak dat het zorgaanbod gecreëerd wordt vanuit de gedachte dat mensen zoveel mogelijk zorg nodig hebben. JP van den Bent stichting stelt zichzelf altijd de vraag, hoe zou jij het willen? Waarbij het uitgangspunt is, zo thuis als mogelijk.  

Dit is terug te zien in de manier van het beantwoorden van de zorgvraag. Hierbij zorgen zij voor zo min mogelijk behandeling binnen de Wlz en daarmee een leven zoals wij dat allemaal hebben met een zorgverzekering, daarnaast bieden zij een flexibel aanbod van huisvesting. Dit zorgt ervoor dat men zich makkelijk kan aanpassen aan de zorgvraag en op die manier passend aanbod creëert. Men maakt op die manier meer gebruik van het reguliere woonaanbod waardoor mensen makkelijker in de wijk wonen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio's. 17.667 mensen die zorg ontvangen binnen de gehandicaptenzorg
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio's. Totale landelijke zorgkosten voor bovenstaande doelgroep zijn € 1,7 miljard
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio's. De te verwachten besparing voor de VGZ zorgkantoorregio’s als men de procentuele verhouding van behandeling aanhoudt van JP van den Bent stichting is 12,9 miljoen op de VG 3, 4 en 6
  • Betrokken zorgverleners. Begeleiders, locatie coördinatoren

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Je eigen thuis

Door flexibel te zijn in het aanbod van zowel zorg als huisvesting past het aanbod beter bij de vraag.

Aanbod sluit beter aan

Door mensen onderdeel te laten zijn van de maatschappij sluit dit beter aan op de vraag en verhoogt dit de kwaliteit van leven.

Minder kosten

Door regulier aanbod is er minder vraag naar behandeling binnen de Wlz.

“Zorgen dat de cliënt zijn eigen leven kan leven.”

Anita Story | Regiocoördinator JP van den Bent stichting