Koraal - Advance care planning GZ

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen al vanaf de geboorte kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk om al vroeg na te denken over de (medische) zorg in de toekomst.

Als niet tijdig het gesprek met familie van cliënt gevoerd wordt, is het onduidelijk wat de wensen zijn van iemand ten aanzien van mogelijke medische complicaties voor cliënt. Dit kan leiden tot ad hoc beslissingen; verminderde regie; onwenselijke of onnodige behandeling etc. en dus lagere kwaliteit van leven en hogere kosten.

Door vroegtijdige communicatie over de zorg in de toekomst, kom je samen tot een (toekomst)plan waarmee passende keuzes gemaakt worden ten aanzien van kwetsbaarheid. Dit noemen we advance care planning. Koraal heeft samen met Nivel een training ontwikkeld. De training bereidt professionals voor om de doelen en voorkeuren op dit gebied te bespreken met cliënten met een verstandelijke beperking, hun naasten en andere zorgverleners.

 

Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s

Deze Good Practice kan ingezet worden bij alle GZ-cliënten. Deze uitwerking richt zich op cliënten VG met name EMB- en EVB-cliënten. Om de doelgroep van de VGZ Zorgkantoor regio te bepalen is uitgegaan van ZZP VG 6 en ZZP VG 8. Er zijn 2583 cliënten met ZZP VG 6 en 8 in de VGZ Zorgkantoorregio’s.

Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s

De totale zorgkosten voor de doelgroep ZZP VG 6 en ZZP VG 8 zijn € 28.913.747,73.

Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s

Ad hoc en onwenselijke behandeling in de laatste levensfase wordt voor alle cliënten op individueel niveau voorkomen.

Betrokken zorgverleners

Begeleider, verpleegkundige, arts, gedragsdeskundige en geestelijk verzorger.

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Positieve gezondheid

Cliënt en familie hebben regie op toekomstige medische zorg: dit geeft rust.

Kwaliteit

Medewerkers voelen zich bekwaam in het voeren van de dialoog over toekomstige medische zorg.

Voorkomt ongewenste behandeling

Ad hoc besluiten en ongewenste behandeling wordt voorkomen.

“De kern van advance care planning is interesse in wat daadwerkelijk belangrijk is voor de ander. Dat ligt dan aan de basis van te nemen medische beslissingen".

Annemieke Wagemans | Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bij Koraal
Sonja Soudant | Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) bij Koraal