Land van Horne - EWS-zakkaartjes

EWS is een meetinstrument om snel vitale functies van de patiënt te beoordelen. En SBAR is een gemakkelijk te onthouden hulpmiddel om adequaat en snel te communiceren over de situatie van een cliënt. Dit zijn oorspronkelijk methodieken uit het ziekenhuis. EWS is door een SO io bij het Land van Horne herschreven naar toepasbaarheid in de V&V.

EWS en SBAR zijn afgedrukt op zakkaartjes voor de medewerkers. Deze begrijpelijke en gemakkelijk toepasbare zakkaartjes helpen verzorgenden en verpleegkundigen in het verpleeghuis om te beoordelen of een arts ingeschakeld dient te worden voor een zieke cliënt en hoe vervolgens effectief met een arts te overleggen. Communicatie tussen zorgverlener en arts wordt beter en efficiënter.

Succesfactoren

Een eenduidige manier van werken waardoor:
  • Een grotere professionalisering van zorg bereikt wordt
  • Sneller de juiste zorg wordt verleend aan de cliënt

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Besparing door FIT initiatief

Een significante reductie van het aantal inadequate acties door verzorgenden van 11% voor de invoering van het EWS naar 2% na invoering van het EWS.

Positief

Door inzet van het EWS en de SBAR werken zorgverleners en SO efficiënter.

  • EWS helpt in het besluit om een arts te bellen.
  • EWS helpt in prioriteren van taken en is ondersteunend aan intuïtie.
  • SBAR verbetert de communicatie tussen zorgverlener en arts.

“Aan de hand van de EWS-score wordt volledige en relevante informatie verzameld. Dit resulteert in effectieve communicatie waarmee een cliënt (sneller) de juiste zorg krijgt. Hierdoor draagt EWS bij aan de kwaliteit van zorgverlening en kan leiden tot meer adequate zorg."

Marie-José Dirven | Teamleider/Projectleider