Land van Horne - Kledingbeschermer

Een wegwerp eetschort heeft een klinische uitstraling en is niet comfortabel voor de cliënt. Daarnaast veroorzaken de wegwerp eetschorten jaarlijks 10 kg afval per cliënt. Wegwerpmaterialen zijn een van de grootste afvalstromen binnen de zorgsector. Met duurzame kledingbeschermers stimuleren we circulariteit met als doel om ons gezamenlijk in te zetten voor een beter (leef)klimaat.

Land van Horne heeft wegwerp eetschorten vervangen door een stoffen kledingbeschermer. De kledingbeschermer ziet eruit als gewone kleding en bewoners en hun naasten zijn tevreden over het comfort en uiterlijk. Daarnaast zijn de kledingbeschermers groter en sluiten deze meer aan op het lichaam. Dit heeft minder knoeien op kleding tot gevolg en daardoor minder discomfort en onrust.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Circa 50% van alle intramurale cliënten met een psychogeriatrische aandoening, wat zich vertaalt naar 6.928 cliënten
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De totale zorgkosten van deze groep zijn €790 miljoen
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De theoretische jaarlijkse besparing bedraagt €865.000,-
  • Betrokken zorgverleners. Management, zorgverlener

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.
Kledingbeschermer ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Geeft huiselijke sfeer

De opdruk van de stoffen kledingbeschermer geeft een huiselijke sfeer t.o.v. de medische uitstraling van de wegwerp eetschorten.

Meer comfort en bescherming kleding

De stoffen kledingbeschermer zit comfortabel (om de nek) en biedt meer bescherming in geval van knoeien.

Kostenbesparend én duurzaam

Jaarlijkse besparing per cliënt € 232,27 en 10kg afval.

“Wat fijn dat mijn moeder zo een mooie kledingbeschermer aangeboden krijgt".

Yvonne Smolenaers | bij Land van Horne