Leermakers - Wonen met een huisdier

Voor mensen die in een intramurale setting wonen is het houden van een huisdier vaak niet mogelijk omdat de verantwoordelijkheid soms niet gedragen kan worden door bewoners. Dit is jammer omdat een dier wel veel gezelschap kan bieden aan cliënten.
Bij Leermakers hebben ze daarom een huisdierenbeleid gemaakt, waardoor het houden van een huisdier wel mogelijk is. Door te kijken naar de bijdrage die een dier kan brengen aan het leven van een bewoner en dit op individuele basis te bekijken maken zij het mogelijk dat huisdieren welkom zijn. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden die het hebben van een huisdier met zich meebrengen en wat de regels zijn. Hierdoor kan de afweging worden gemaakt of iemand de verantwoordelijkheid aankan. Daarnaast is duidelijk vastgelegd wat de zorgaanbieder kan doen mocht de verzorging van het dier toch tekort schieten. 

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.