Marente - Inzet verzuimcoach reduceert verzuimkosten

Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

De verzuimcoach wordt ingezet vanaf de 2e week van het verzuim. De medewerker wordt hierbij intensief begeleid door de coach. De coach is persoonlijk betrokken en stelt belangstellende vragen. Hierdoor wordt de (persoonlijke) situatie beter in beeld gebracht en voelt de medewerker zich beter gehoord. Het re-integratie gesprek kan eerder starten, er wordt eerder ingegrepen bij stagnatie van het re-integratieproces, het proces kent een kortere doorlooptijd en de medeweker kan het werk sneller hervatten.

 • Succesfactoren. Verzuimcoach heeft bewegingsvrijheid om snel te kunnen schakelen met bedrijfsarts en verzuimende werknemer zonder tussenliggende schakels
 • Doelgroep. HRM
 • Landelijke kosten. € 2,4 miljard
 • Landelijke mogelijke besparing. Onbekend
 • Investering. Circa € 60.000 (0,67 fte in FWG 55)
 • Jaarrekening post. Personeelskosten, overige kosten
 • Doorlooptijd implementatie. ± 3 maanden (inwerken verzuimcoach)
 • Betrokken medewerkers. Alle medewerkers die te maken krijgen met (langdurig) verzuim, HR medewerkers

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Positief

 • Medewerkers geven aan zich gehoord te voelen door de intensieve begeleiding
 • Door de verzuimcoach verantwoordelijk te maken voor het complete dossier verbetert de administratie waardoor er minder loonsancties door UWV worden opgelegd (deze besparing is niet opgenomen in de netto besparing)

Netto jaarlijkse besparing van € 88.502

 • Totale bruto besparing: € 297.003
 • Totale investering in fte: € 120.000
 • Totale netto besparing: € 177.003
 • Netto besparing per jaar: € 88.502

"De inzet van verzuimcoaches is relatief eenvoudig en snel te implementeren en heeft geleid tot een reductie 1,1% verzuim over 2 jaar. Medewerkers voelen zich beter gehoord tijdens het verzuimtraject, een echte win-win situatie dus."

Anne Heesbeen | Verzuimcoach Thuiszorg bij Marente