MeanderGroep - Verzorgend wassen

Veel klanten in de thuiszorg hebben hulp nodig bij het dagelijks wassen. Naast wasbeurten onder de douche worden klanten een paar keer per week gewassen met de hand. Dit gaat vaak nog met behulp van water, zeep en handdoeken. Deze methode kost veel tijd, moeite en stress voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager. Verzorgend wassen is een andere manier van lichamelijke verzorging: er wordt gewassen met wasdoekjes, geïmpregneerd met lotion.

Klanten ervaren een verbetering van de huidconditie, voelen zich fris, zijn minder uitgeput door de wasbeurt en het kan de zelfredzaamheid bevorderen. Bovendien is het voor de medewerkers minder belastend. Zij hebben minder lichamelijke klachten
en houden meer tijd over voor andere zorgtaken of klanten.

  • Doelgroep. Klanten in de thuiszorg die hulp behoeven bij het wassen
  • Landelijke zorgkosten. € 460 miljoen is gemoeid aan zorg rondom het wassen met de hand van klanten
  • Besparing per klant. € 569 per jaar
  • Betrokken zorgverleners. Wijkverpleegkundige en wijkverzorgende

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Efficiënter gebruik van beschikbare capaciteit

Wasdoekjes leveren 9 minuten tijdwinst per wasbeurt op. Deze tijd wordt ingezet voor andere zorgtaken of cliënten.

Betere zorg met meer comfort

Geeft meer comfort en vermindert stress. Verder een schoon gevoel en hygiënischer.

Positieve cliënt

Cliënt ervaart een verbetering van de huidconditie van gemiddeld een 5,6 naar een 7,2.

“Sinds 2018 passen we verzorgend wassen in de thuiszorg toe. En met succes. Honderd procent van de medewerkers geeft aan dat het minder fysieke belasting met zich meebrengt en 50% van de klanten zegt door deze methode minder afhankelijk te zijn van de zorg. Het is dan ook een mooi hulpmiddel om zelfredzaamheid te bevorderen.”

Tessa Schreibers | Directeur Meander wijkverpleging