Middin - In gesprek over de werkplek

Werken in de zorg brengt specifieke gezondheidsrisico’s met zich mee. Ziekteverzuim en uitval in de zorg zijn ten opzichte van andere branches bovengemiddeld hoog. Gemiddeld lag het ziekteverzuim in 2020 op 4,4%, binnen de zorg op 6,3%*. Een gezond en veilig organisatieklimaat kan lichamelijke en geestelijke belasting onder zorgmedewerkers voorkomen. Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam is een methodiek (InDialoog) ontwikkeld waarbij men een organisatiebrede dialoog aangaat.

Deze methode verbetert het welzijn van medewerkers, ook op langere termijn.

Succesfactoren

  • Het verzuim daalt significant
  • Medewerkers ervaren een gezonder en veiliger organisatieklimaat (+4,9%)
  • Teams hebben een groter zelforganiserend vermogen (van 6,2 naar 7,2)
  • Medewerkers vertonen gezonder en veiliger gedrag (van 6,0 naar 6,9)
  • De kwaliteit van zorg neemt toe (van 6,1 naar 6,6)

Doelgroep

Zorgmedewerkers.

Landelijke kosten

De verzuimkosten van alle zorgmedewerkers in Nederland was in januari 2020: € 1,8 miljard. (Het ziekteverzuim was toen zorgbreed 6,88%. In het 4e kwartaal van 2021 was dit 8,24%).

Landelijke besparing

Een daling van verzuim van 68,6%* betekent een jaarlijkse besparing van: € 1,2 miljard. (Gebaseerd op cijfers van januari 2020. Inmiddels is het ziekteverzuim gestegen, waardoor de nood voor InDialoog hoger wordt, alsmede de besparing).

Betrokken medewerkers

Medewerkers, teamleiders/teamverantwoordelijken, bestuurders.

Investering

€ 13.000 - 15.000,- voor alle tools en kennis voor implementatie en continuering, en voor de inzet van de projectleider en/of tijd medewerkers.

Doorlooptijd implementatie

InDialoog bestaat uit drie rondes waarbij iedere ronde uit drie stappen bestaat, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. De teams herhalen deze drie stappen in drie rondes in een periode van 6 tot 9 maanden. 

* Resultaten kunnen per zorgorganisatie verschillen, afhankelijk van implementatie, hoogte ziekteverzuim etc.

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Besparing door FIT initiatief

Eenmalige investering

  • € 13.000 - 15.000,-

Jaarlijkse besparing

  • Het verzuim daalt significant.
  • Elk procent dat het verzuim daalt, neemt het rendement met 0,8% toe.

Positief

De kracht van het gesprek tussen drie lagen van de organisatie is dat het medewerkers in teamverband in hun kracht zet en mede eigenaar maakt van oplossingen om gezonder te werken. Door in dialoog te gaan over gezond werken wordt gezondheidswinst geboekt bij medewerkers en is er minder verzuim en verloop.

"Zorgmedewerkers worden via de dialoog uitgenodigd om actief mee te denken over oplossingen."