Mijzo - Afschaffing zorgovereenkomst

Als een cliënt bij een zorgaanbieder in zorg komt, wordt er een papieren zorgovereenkomst ondertekend. Mijzo heeft het proces van het ondertekenen van de zorgovereenkomst juridisch getoetst en herzien. In plaats van het ondertekenen van een zorgovereenkomst sturen zij een digitale welkomstbrief naar de cliënten met daarin een verwijzing naar de algemene voorwaarden. Bij uitzondering wordt de zorgovereenkomst schriftelijk verstrekt.
Het proces wordt volledig overgenomen door de zorgadministratie waardoor zorgprofessionals meer directe tijd kunnen besteden aan de zorg en minder administratieve lasten hebben. Voor zorgprofessionals kan dit tot 30 minuten per cliënt aan extra zorgtijd opleveren. Mijzo heeft dit proces met uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd. Volg wet- en regelgeving hieromtrent altijd op.

Succesfactoren

  • Zorgprofessionals houden meer tijd over voor directe zorg.
  • De zorgprofessional hoeft er niet meer voor te zorgen dat de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger een handtekening zet.

Doelgroep

Domein- en sector overstijgend

Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s

Per nieuwe cliënt kan dit tot € 9,30 aan arbeidskosten besparen

Betrokken medewerkers

Zorgprofessionals, zorgadministratie

Investering

De tijdsinvestering is 4 uur. Voor het opstellen van de welkomstbrief, het proces beleggen bij de zorgadministratie en intern communiceren over de nieuwe werkwijze

Besparing

De zorgprofessional besteedt minder tijd aan de zorgadministratie en kan meer cliëntgebonden tijd bieden

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Besparing door FIT initiatief

Door de invoering van de welkomstbrief is er een potentiële tijdsbesparing van 30 minuten. Dit betekent per cliënt een besparing tot € 9,30 aan arbeidskosten.

Positief

  • Zorgprofessionals besteden minder tijd aan de zorgadministratie
  • Duurzaamheid: besparing papier door afschaffen papieren zorgovereenkomst.

"Stoppen met wat overbodig is en doen waar het om draait!"

Petra Peters – van Iersel | Teammanager ‘Mijn Zorgadvies’
Renée Hulst | Beleidsadviseur