Mijzo - Reablement

Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen is een diepe wens van veel ouderen. ‘Reablement’ draagt daaraan bij, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Mijzo gaat dan ook verder met experimenteren en kijken of, en zo ja hoe, reablement geïmplementeerd zou kunnen worden binnen de Nederlandse ouderenzorg.
Duurzaam
Langer Actief Thuis is het reablement-programma waarmee zorgorganisatie Mijzo op weg is om de ouderenzorg te verduurzamen. In de methode uit Scandinavië, met Denemarken als koploper, nemen mensen zelf de verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven en ouder willen worden. Dit past naadloos in een veranderende samenleving en draagt bij aan duurzame zorg in de huidige arbeidsmarkt.

Zelfredzaamheid
De resultaten van een pilot van 3 maanden bij Mijzo waren goed. Vijf van de zes deelnemers behaalden alle doelen en vier van de zes deelnemers waren na afronding weer zelfstandig en hadden geen wijkverpleging meer nodig. Het mooiste effect is misschien wel dat de pilot laat zien dat je als oudere echt gelukkiger wordt van deze manier van zorg leveren. Dat je nog zelfstandig dingen kan blijven doen in plaats van afhankelijk te zijn van zorg. Als mensen wijkverpleging krijgen, dan worden zaken overgenomen terwijl iemand dat met een beetje hulp vaak nog prima zelfstandig kan. Mijzo is ervan overtuigd dat kwaliteit van leven mede bepaald wordt door zelfredzaamheid.

Terug naar zelfstandigheid
Wanneer een oudere zich voor wijkverpleging aanmeldt, komt hij/zij in een intensief traject om thuis weer zo zelfstandig mogelijk te worden. Bijvoorbeeld door weer zelf te kunnen koken, douchen of steunkousen aan te kunnen trekken. In maximaal twaalf weken werkt een multidisciplinair team samen met een fysiotherapeut, ergotherapeut en de oudere aan het behalen van de zelfgeformuleerde doelen. Aan het einde van het traject volgt een indicatie voor wijkverpleging als dat nog nodig is. Behalve in de wijkzorg, kun je reablement ook heel goed toepassen in het verpleeghuis.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

Tommie in de zorg

Op ons verzoek ging Tommie in gesprek met Elly Branderhorst - Ergotherapeut, onderzoeker en projectleider Langer Actief Huis bij Mijzo.

Reablement: de zorg van de toekomst

Bekijk hierboven het interview. Wil je liever de podcast beluisteren? Klik hier.

Arbeidsmarkt

Minder of geen (wijk)verpleging nodig.

Verantwoordelijkheid

Mensen nemen zelf verantwoordelijkheid voor de manier waarop zij willen leven.

Zelfredzaamheid

Verhoging kwaliteit van leven door zelfredzaamheid.

"Door met begeleiding weer zelfstandig activiteiten te kunnen uitvoeren, groeit het zelfvertrouwen en wordt de mobiliteit vergroot".

Elly Branderhorst | Projectleider Langer Actief Thuis