Noordwest Ziekenhuisgroep - Actief casebeheer bij verzuim en re-integratie leidt tot lage WGA-premie (HR)

Voorafgaand aan invoering van dit initiatief werd het re-integratie proces van verzuimende medewerkers opgepakt door leidinggevenden. Door een verzuimcoach in te zetten is er meer aandacht voor het verzuimproces.

Er is bespaard t.o.v. de publieke WGA premie door actief bezig te zijn met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Periodieke monitoring van de hoog risicocases en tijdige interventies helpen het verzuim en de WGA-instroom onder sector gemiddelde te houden. Ook de re-integratie activiteiten van arbeidsongeschikte (ex) medewerkers bevorderen de uitstroom. Daar waar landelijk een stijging van het WGA risico waarneembaar is weet NWZ Groep deze zelfs te verlagen. Robidus kon tijdens de marktverkenning verzekeraars inzage geven in volledige risico profiel en WGA beleid. Dit heeft tot aanzienlijke verlaging van de premie voor private verzekering.

 • Doelgroep. HRM
 • Investering. Geen
 • Jaarrekening post. Overige kosten
 • Doorlooptijd implementatie. 2 maanden (marktverkenning)
 • Landelijke kosten. Onbekend
 • Landelijke mogelijk besparing. 16 miljoen (schatting)
 • Betrokken medewerkers. Financiën, HR

FIT initiatief                           

Dit initiatief behoort tot de FIT initiatieven. Dit zijn initiatieven die bijdragen aan het verlagen van bedrijfskosten en/of duurzaamheid en/of efficiënte inzet van arbeidstijd van (zorg)personeel.

Positief

 • Goed werkgeverschap: begeleiding en (re)-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers
 • Inzetbaarheidswinst medewerkers doordat er minder WGA uitstroom is (niet in berekening meegenomen)
 • Door actief casebeheer en een marktverkenning daling van WGA risico en premie op de loonsom (>0,20%)

Besparing door FIT initiatief

Besparing door actief casebeheer WGA en lagere premie: jaarlijks €350.000

 • Besparing op WGA premie van € 350.000 per jaar gedurende drie jaar contractduur
 • Netto besparing totaal over drie jaar € 1.050.000

“Door actieve inzet op verzuim en (re-)integratie van arbeidsongeschikte medewerkers hebben we een laag risicoprofiel en een gunstige positie in de onderhandeling. Daarmee is een daling van de premie op de loonsom van circa 1 miljoen euro gerealiseerd”.

Maurice van Bruggen | HR directeur Noordwest Ziekenhuisgroep