Omring en Brabantzorg - Flash Glucose Monitoring 

In Nederland hebben een groot aantal ouderen Diabetes Mellitus II. Regelmatige controle van de glucosewaarden is noodzakelijk voor het inzetten van de juiste behandeling. Bij het bepalen van de glucosewaarden zijn mensen vaak afhankelijk van de thuiszorg. De bepaling wordt gedaan middels een vingerprik. Door Flash Glucose Monitoring (FGM) in te zetten zijn er minder frequent prikmomenten nodig en daardoor minder inzet van de thuiszorg.

Sommige ouderen met een matig intensief insulineschema zijn niet in staat zelfstandig glucosewaarden te meten middels een vingerprik. FGM houdt in dat cliënten een sensor geplaatst krijgen en vervolgens met een reader of mobiele telefoon de glucosewaarden kunnen scannen. Dit zorgt ervoor dat iemand langer zelfstandig blijft en inzet van wijkverpleging voorkomen wordt. Eigen regie wordt hierdoor verhoogd en een pijnlijke vingerprik is niet meer nodig.

  • Doelgroep. In 2020 werden er 33.000 ouderen nieuw gediagnostiseerd met Diabetes Mellitus type 2*. In totaal betrof het aantal ouderen met DM II in 2020 830.000. Van deze groep komt ongeveer 8% in aanmerking voor FGM.
  • Landelijke zorgkosten. De kosten voor wijkverpleging en materiaal bedragen jaarlijks ongeveer 22 miljoen euro, voor mensen nieuw gediagnostiseerd met DM II.
  • Landelijke besparing. Door veel minder inzet van wijkverpleging kan er 3,5 miljoen euro bespaard worden.
    De vrijgekomen tijd kan ingezet worden om andere klanten te voorzien van zorg.
  • Betrokken zorgverleners. Wijkverpleegkundige/verzorgende, diabetesverpleegkundige, huisarts, POH.

Good practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Meer eigen regie over de dag

Doordat prikmomenten vervangen worden door FGM is iemand niet meer afhankelijk van de thuiszorg.

Beter inzicht in verloop glucosewaarden

Dit zorgt ervoor dat je eerder kunt inspringen op veranderingen in waarden én de cliënt inzicht krijgt in invloed van gedrag op glucosewaarden.

Aanzienlijk minder inzet wijkverpleging

60% minder inzet van wijkverpleging leidt ertoe dat er tijd vrij komt voor andere cliënten.

"Het slim inzetten van de sensor geeft de cliënt meer inzicht, waardoor de eigen regie en kwaliteit van leven toeneemt. En het leidt tot een mooie tijdsbesparing.”

Patricia Flores | Wijkverpleegkundige bij Omring

“Met de Freestyle Libre zorgen we ervoor dat wij “elke dag zo fijn mogelijk’ voor zowel de cliënt als de mantelzorgers kunnen waarborgen. We kijken naar waar het echt nodig is, zodat de cliënt zorg op maat krijgt en de zorgmedewerker routes efficiënter en logischer kan inrichten.”

Ingrid Manders | Diabetesverpleegkundige bij Brabantzorg