Philadelphia - Digitale zorg

De groeiende vraag naar zorg en de arbeidsmarktkrapte vragen om een digitale aanpak. Daarnaast zien we een verschuiving binnen de zorg naar zelfredzaamheid (voor zover mogelijk). Philadelphia heeft gekeken hoe zij dit vorm konden geven in hun manier van zorg leveren. Hieruit is DigiContact ontstaan. Een digitaal platform waarmee zorg geleverd wordt op afstand. Hiermee zorgen zij dat mensen zelfstandiger zijn en eigen regie nemen over hun leven en de zorgvraag die zij hebben. Het vervangt een deel van de fysieke zorg.

Via de beeldbelapp kunnen cliënten met één druk op de knop rechtstreeks verbinding maken. De medewerker krijgt meteen het dossier en de zorgvraag te zien en kan door slimme technologie oogcontact maken met degene die belt en tegelijkertijd het zorgdossier en omgangsvormen lezen. Op deze manier wordt de zorg afgestemd op de persoonlijke vraag. DigiContact kan door iedere cliënt worden afgesloten door middel van een abonnement, ongeacht bij wie je zorg krijgt.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Afhankelijk hoe Digicontact wordt ingezet kan het bijdragen voor mensen met een indicatie voor een lichamelijke handicap en/of (licht) verstandelijke handicap of voor mensen met een zorgzwaartepakket: 1 t/m 4 en 6
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De zorgkosten voor deze doelgroep bedragen € 727 miljoen
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De dienstverlening wordt bekostigd vanuit de ZZP van de cliënt. Door inzet van DigiContact wordt er efficiënter gewerkt en daardoor kunnen arbeidsuren anders worden ingezet. Dit geldt voor overdag en ‘s nachts
  • Betrokken zorgverleners. Persoonlijk begeleider, verpleegkundige

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Meer eigen regie

Een cliënt kan meer zelf bepalen wanneer er zorg nodig is.

Beter antwoord op de zorgvraag

Sommige mensen vinden het prettiger om via een beeldscherm zorg/begeleiding te ontvangen dan fysiek.

Daling van arbeidsuren

Arbeidsuren kunnen efficiënter worden ingezet.

“Ik ben nu meer zelfstandig. Er is altijd iemand als het even niet lukt, en dan durf je meer. Ik zou niet meer zonder willen.”

Cliënt Philadelphia