Prisma - MPT voor geclusterd wonen met een intensieve zorgvraag

Prisma biedt cliënten met een intensieve zorgvraag een thuis, waarbij men zelfstandig kan wonen middels een MPT. Dit is gefaciliteerd binnen een geclusterde setting, waarbij er voldoende zorg geboden kan worden maar men zelf verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken.

Een groep cliënten heeft er baat bij een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden en daar verantwoordelijkheid voor te dragen. Ze hebben echter ook een intensieve zorgvraag. Het is dan ook gebruikelijk dat zij opgenomen worden in een zorginstelling. Zij ontvangen de zorg dan vanuit een zorgzwaartepakket en er wordt hen veel uit handen genomen.

Cliënten huren zelf woonruimte en wonen bij elkaar in één gebouw. Zo kan er vanuit het modulair pakket thuis voldoende zorg worden geboden: professionele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. Cliënten voeren hun eigen huishouden, zorgen voor maaltijden en het invullen van de vrije tijd. Zij bespreken met de zorgverlener welke zorg zij nodig hebben en wat zij zelf doen.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 866 cliënten (5%) met verblijfszorg, ongeacht zorgzwaarte
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 76,5 miljoen jaarlijks
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 3,2 miljoen jaarlijks
  • Betrokken zorgverlener. Persoonlijk begeleider cliënten

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Eigen regie

90% van de cliënten ervaart eigen regie. In de oude situatie was dit 72%.

Positieve cliënten

96% van de cliënten is tevreden over de zorg. In de oude situatie was dit 74%.

Zorgkostenreductie

Zorgkostenreductie per client van 30% (vergeleken met vpt) tot 50% (vergeleken met zzp).

“Het is elke keer weer verrassend wat ‘een eigen huis’ doet met mensen. Ik zie dat bij de cliënt én bij de medewerkers die hem of haar ondersteunen.”

Nicole de Jong | Prisma