Pro - Zo gewoon mogelijk leven

Het gebeurt helaas nog te vaak. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet vinden we geen passend antwoord op de intensieve ondersteuningsvraag van mensen met een licht verstandelijke beperking en probleemgedrag (met name agressie). Het gevolg? Deze cliënten komen in een negatieve spiraal van beheersing, controle en overplaatsingen. Pro onderzoekt en laat zien hoe dat anders kan.

De drie zorgaanbieders Trajectum, ASVZ en Pluryn besloten, samen met de zorgkantoren VGZ en Zilveren Kruis en het CCE, gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor het project Pro. Zo werd het mogelijk in totaal 24 Pro-plekken te creëren voor langdurig wonen (24-uurszorg) voor cliënten met een LVB en een intensieve ondersteuningsvraag, die vanwege extreem agressief (acting-out) gedrag veelvuldig zijn uitgestoten. In plaats van cliënten steeds opnieuw in een carrousel te verplaatsen naar andere instellingen met vaak ook zwaardere veiligheidsvoorzieningen, biedt Pro een passende en structurele oplossing. Cliënten voor de 24 woonplekken worden aangemeld bij het zorgkantoor, waarna het zorgkantoor advies vraagt aan het CCE, en vervolgens het zorgkantoor beslist over plaatsing bij een van de drie Pro-zorgaanbieders.

Pro richt zich op ‘intensieve ondersteuning gericht op een zo gewoon mogelijk leven’ en op ‘groei van vertrouwen’. De begeleiding probeert tegemoet te komen aan algemeen menselijke behoeften: zich veilig voelen, als mens erkend en gewaardeerd worden, zin en betekenis ervaren. Cliënten en medewerkers werken samen aan het opbouwen van een zo gewoon mogelijk leven, waarbij een zinvolle daginvulling, door o.a. werk, een belangrijk onderdeel is. Wanneer de juiste ondersteuning in de context wordt geboden, dan kunnen cliënten succeservaringen opdoen in een ‘zo gewoon mogelijk bestaan’ en zinvolheid en waardering ervaren. Medewerkers proberen een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan te gaan met cliënten, waarbij betrouwbaarheid en samenwerking belangrijke uitgangspunten zijn. De verwachting is dat hierdoor het vertrouwen toe- en de stress afneemt, waardoor ook het probleemgedrag vermindert.

Pro heeft een gezamenlijke visie en zien daardoor steeds beter wat deze cliënten nodig hebben. Zo kunnen ze hun begeleiding verbeteren, overplaatsingen voorkomen en samen werken aan een zo gewoon mogelijk leven. Pro stelt daarnaast het welzijn en de competenties van begeleiders centraal, met multidisciplinaire ondersteuning, goede mogelijkheden voor reflectie en coaching.

Goed voorbeeld

Dit initiatief behoort tot de goede voorbeelden. Een initiatief dat niet het kenmerk good practice krijgt omdat een analyse van het verlagen van de zorgkosten (nog) niet mogelijk is, maar wel bijdraagt aan betere zorg.

Kwaliteit van leven

De cliënten en hun naasten meer kwaliteit van leven bieden.

Onrust verlagen

Onrust in de samenleving door het gedrag van cliënten verlagen.

Lagere kosten

Lagere kosten voor de zorg dan daarvoor, inclusief de maatschappelijke kosten.

"Dat ik hier mag blijven, geeft mij rust. Dat vind ik superfijn."

Cliënt