Proteion - Kleinschalige woonvormen powered by Proteion

Proteion verzorgt, via kleine zorgondernemers, dat cliënten in kleinschalige woonvoorzieningen kunnen wonen, op basis van een ZIN contract in plaats van PGB. Door een contract via ZIN bespaart dit administratieve lasten voor zowel de cliënt als voor de zorgaanbieder.

Cliënten die niet meer thuis kunnen wonen, verblijven liever in een kleinschalige voorziening dichtbij huis dan in een grootschalige voorziening. Meestal financiert een persoonsgebonden budget (PGB) dit soort huiselijke initiatieven, waarbij geen kwaliteitseisen gelden. Bij zorg in natura (ZIN) is het voor ondernemers lastig kleinschalige voorzieningen van de grond te krijgen. Er is een grote investering nodig en zij moeten aan allerlei eisen voldoen. Voor kleine organisaties is de administratieve last relatief zwaar. Grotere organisaties, zitten vaak zelf vast in belemmerende denkpatronen.

Lokale zorgondernemers zetten, met hulp van Proteion, kleinschalige, huiselijke voorzieningen op binnen zorg in natura. Hierdoor is er toezicht op kwaliteit. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en bevinden zich vaak in kleine kernen, dicht bij het sociale netwerk. De kennis en expertise van Proteion worden optimaal ingezet voor het realiseren van deze initiatieven. Zo ontstaat het beste van twee werelden: kleinschalige voorzieningen dichtbij huis met een stabiele bedrijfsvoering, die voldoen aan kwaliteitseisen. Bovendien zijn zorgkosten lager.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. 600 cliënten met zorgzwaarte 4, 5 en 6, indien het concept naar 2 locaties wordt opgeschaald in elk van de 6 andere VGZ Zorgkantoorregio’s
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 39,1 miljoen voor 600 cliënten, waarbij 75% zorg in zzp afneemt en 25% in vpt
  • Te verwachten besparing in de VGZ Zorgkantoorregio’s. € 6,2 miljoen bij 600 cliënten die allen vpt afnemen
  • Betrokken zorgverleners. Zorgondernemers met hun verplegend en verzorgend personeel. In afstemming met 1e lijn, Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en GZ-psychologen

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

Hogere waardering, laag ziekteverzuim

Cliënten zijn tevredener in voorzieningen van zorgondernemers (8,1) dan bij traditionele verpleeghuizen. Laag verzuim (2%) bij zorgprofessionals van zorgondernemers.

Zorg dichterbij

24-uurs zorg op een huiselijke manier in de wijk, die voldoet aan het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Besparing

Een gemiddelde besparing van € 10.250 per cliënt per jaar, omdat nu iedereen kiest voor het goedkopere volledig pakket thuis.

“Durf te delen! Het brengt ons als organisatie nieuwe inzichten om te leren van lokale zorgondernemers en te innoveren. Dat is win-win. Centrale kracht, lokale pracht!”

Wiel Ploegman | Voorzitter Raad van Bestuur