Reinier van Arkel - Hulphond in de langdurige GGZ

Binnen de langdurige GGZ zijn er cliënten waarbij behandeling niet (meer) goed werkt. Dit zijn cliënten met complexe vraagstukken waarbij een klinische omgeving de enige mogelijkheid lijkt om de juiste zorg te kunnen leveren terwijl de klinische setting niet bijdraagt aan herstel. Reinier van Arkel heeft een hulphond ingezet bij een aantal cliënten die bij hen wonen, met de intentie om weer zelfstandig te gaan wonen.

Iets dat via de reguliere behandeling niet zou lukken. De hulphond maakt dit mogelijk. Het is een neutrale factor, die onvoorwaardelijk lief heeft en zorgt voor structuur. Hierdoor zorgt de hulphond ervoor dat de leefstijl verbetert. Er is afname van medicatiegebruik en afname van de inzet van politie/ambulance en bezoeken aan de SEH. Het is belangrijk dat een hulphond met uiterste voorzichtigheid wordt ingezet, gezien de verantwoordelijkheid en de grote impact op de cliënt en op de hond.

  • Doelgroep in de VGZ Zorgkantoorregio’s. Mensen met autisme en vaak ook een trauma
  • Zorgkosten in de VGZ Zorgkantoorregio’s. De zorgkosten voor cliënten met een ZZP 7 GGZ bedragen 27 miljoen
  • Betrokken zorgverleners. Agoog, klinisch psycholoog, begeleider

Good Practice                      

Dit initiatief behoort tot de good practices. Dit zijn initiatieven die leiden tot goede zorg voor de cliënt tegen lagere kosten.

De hulphond is een neutraal maatje

De hulphond oordeelt niet en geeft onvoorwaardelijke liefde waardoor bemoeienis van de hond makkelijker te accepteren is.

Minder medicatieverbruik

Omdat de leefstijl verbetert neemt de medicatie af die gerelateerd is aan gezondheidsklachten.

Vermindering zorgkosten

Cliënten kunnen weer zelfstandig wonen, waardoor de maatschappelijke kosten dalen.

De beste co-therapeut heeft vier voeten!

Senne Pol | Klinisch Psycholoog | Manager Zorg bij PsyQ